Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Habeco dự chi 552 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

Với gần 232 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến BHN sẽ chi gần 552 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông

HĐQT Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, HOSE: BHN) dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Cụ thể, BHN dự kiến trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 23,8% (2.380 đồng/cp). Với gần 232 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến BHN sẽ chi gần 552 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngoài ra, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng năm với Công ty thương mại (Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco) có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất được kiểm toán của Tổng Công ty.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần sụt giảm 37,6% xuống mức 1.695 tỷ đồng.

Giá vốn chiếm 1.255 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp cũng lao dốc 45% về còn 440 tỷ đồng. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên về 25,9% so mức 29,5% của cùng kỳ. Thêm vào đó, kỳ này lợi nhuận khác của Habeco chỉ bằng 17% của cùng kỳ với 3,8 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Habeco chỉ đạt 127 tỷ đồng, giảm tới 59% so cùng kỳ.

Theo Habeco, sở dĩ lợi nhuận kỳ này suy giảm do doanh thu bán hàng sụt giảm bởi ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Habeco giảm nhẹ xuống 5.007 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 27% về mức 338 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của Habeco giảm 535 tỷ xuống mức 7.149 tỷ đồng. Trong đó tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn  ở mức 2.909 tỷ đồng; hàng tồn khi tăng nhẹ lên 629 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: