Sự kiện hot
2 năm trước

Hòa Bình: Huyện Đà Bắc khởi sắc sau hơn 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn của huyện Đà Bắc đã thay đổi rõ rệt, kéo gần khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và đô thị.

Diện mạo Nông thôn mới ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đang ngày càng đổi thay - Ảnh: Sơn Thủy

Diện mạo Nông thôn mới ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đang ngày càng đổi thay - Ảnh: Sơn Thủy

Trụ sở các cơ quan các cấp huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: Sơn Thủy

Trụ sở các cơ quan các cấp huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: Sơn Thủy

Năm 2021, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dụng Nông thôn mới tại huyện Đà Bắc (Hòa Bình) được triển khai đã đạt được những kết quả nhất định, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp; các mô hình phát triển sản xuất được quan tâm đầu tư triển khai; văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững, đời sống của bà con nhân dân ngày càng được nâng cao.

Trong đó, công tác tuyên truyên, vận động giúp cán bộ và nhân dân có nhận thức đúng về chương trình, thay đổi nếp nghĩ, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tạo động lực to lớn biến chương trình thành một phong trào ngày càng lan rộng.

Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia của huyện Đà Bắc thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan liên quan, các xã làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các văn bản, các cuộc họp, xây dựng các phóng sự tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, các mô hình làm kinh tế giỏi trong nông thôn. Tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “Huyện Đà Bắc chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cụ thể, từ việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân đã tích cực hưởng ứng và tham gia nhiệt tình, đã tự nguyện hiến đất, ngày công lao động, vật chất và đã thay đổi suy nghĩ, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Các xã rà soát, chỉnh trang lại hệ thống pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về Nông thôn mới trên địa bàn.

Trong năm 2021, bằng nguồn vốn sự nghiệp Nông thôn mới huyện Đà Bắc đã cấp phát được 55 pa nô tuyên truyền cho các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện xây dụng các phóng sự tuyên truyền về xây dựng NTM; chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, các phóng sự tuyên truyền về những điển hình người tốt, việc tốt, làm kinh tế giỏi, các mô hình kinh tế hiệu quả trong xây dựng NTM.

Về quy hoạch UBND huyện Đà Bắc đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới đối với 03/16 xã (Toàn Sơn, Cao Sơn, Hiền Lương), còn lại 13/16 xã đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ điều chỉnh, đang tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.

Cùng với đó, về cơ sở vật chất văn hóa được chú trọng xây dụng và nâng cấp, đến nay toàn huyện có 110/122 thôn, xóm có nhà văn hóa, có 03/16 xã có nhà văn hóa cấp xã gồm Hiền Lương, Toàn Sơn, Tú Lý; một số xã chưa có nhà văn hóa thì kết hợp sử dụng với nhà đa năng của các trường học trên địa bàn; 04/17 xã có sân vận động xã Tú Lý, Hiền Lương, Toàn Sơn, Cao Sơn, Mường Chiềng, riêng xã Tú Lý  có 02 sân vận động.

Về thu nhập công tác phát triển sản xuất để tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân khu vực nông thôn được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện; đến nay có 04/16 xã đạt tiêu chí thu nhập như Tú Lý, Cao Sơn, Hiền Lương, Toàn Sơn. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện Đà Bắc năm 2021 đạt 29,8 triệu đồng.

Về xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu trên địa bàn huyện vẫn duy trì 02 khu dân cư và 05 vườn mẫu đã được công nhận năm 2020; năm 2021 công nhận được 6 vườn mẫu tại xã Tú Lý và Toàn Sơn, đạt 120% kế hoạch; tiếp tục củng cố và xây dụng khu dân cư kiểu mẫu tại các xã Tú Lý 02 khu; Hiền Lương, Mường Chiềng; Toàn Sơn, Cao Sơn, Vầy Nưa, Tiền Phong, Giáp Đắt, Đồng Chum, Tân Pheo mỗi xã 01 khu. Hiện nay có 02 khu dân cư kiểu mẫu đã được công nhận từ năm 2020, ước đến 31/12/2021 sẽ được công nhận thêm 03 khu dân cư NTM.

Đặc biệt, việc phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, duy trì 04 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh gồm có rượu ngô Cao Son, miến dong, hạ Sachi rang sấy (đạt 3 sao); du lịch cộng đồng homestay Đá Bia, xã Tiền Phong (đạt 4 sao)… Huyện đã có hướng dẫn chi tiết để các chủ thể sử dụng tem nhãn OCOP đúng quy định, phát huy thế mạnh sản phẩm.

Trong năm 2021, có thêm 02 sản phẩm OCOP được tỉnh công nhận là rượu mầm thóc của Hợp tác xã Vịnh Xuân, xã Toàn Sơn; sản phẩm chè Shan tuyết của Hợp tác xã Nam Phương, xã Trung Thành, hiện đã trình tỉnh phân hạng theo quy định.

Sản phẩm chè Shan tuyết của HTX Nam Phương tại xóm Trung Thượng, xã Trung Thành, huyện Đà Bắc - Ảnh: Sơn Thủy

Sản phẩm chè Shan tuyết của HTX Nam Phương tại xóm Trung Thượng, xã Trung Thành, huyện Đà Bắc - Ảnh: Sơn Thủy

Kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao theo Quyết định 2188/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có 03 xã có tiêu chí NTM nâng cao. Kết quả đến ngày 31/12/2021 cụ thể có xã Hiền Lương đạt 8/19 tiêu chí (tăng 01 tiêu chí so với năm 2020); xã Tú Lý 13/19 tiêu chí (giảm 02 tiêu chí 15; tiêu chí 18; tăng 01 tiêu chí số 9 nhà ở dân cư); xã Toàn Sơn đạt 4/19 tiêu chí (tiêu chí 3,4,5,18).

Theo đó, kế hoạch và một số nhiệm vụ trọng tâm giải pháp thực hiện chương trình năm 2022 của huyện Đà Bắc là tiếp tục củng cố, kiện toàn và hoàn chỉnh bộ máy quản lý, thực hiện Chương trình cấp huyện, xã, thôn; điều chỉnh bổ sung quy chế hoạt động và phân công thành viên Ban Chỉ đạo…

Đẩy mạng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội về xây dựng NTM; phổ biến các cơ chế chính sách của Chương trình, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; khuyến khích, tạo điều kiện để người dân thực sự là chủ thể trong xây dựng NTM, được tham gia bàn bạc, thực hiện và giám sát thực hiện các nội dung xây dựng NTM. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung khác về xây dựng NTM trong năm 2022 của huyện Đà Bắc.

Ông Nguyễn Khắc Vinh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đà Bắc trao đổi với phóng viên về Chương trình xây dựng NTM của huyện Đà Bắc - Ảnh: Sơn Thủy

Ông Nguyễn Khắc Vinh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đà Bắc trao đổi với phóng viên về Chương trình xây dựng NTM của huyện Đà Bắc - Ảnh: Sơn Thủy

Trao đổi với ông Nguyễn Khắc Vinh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đà Bắc cho biết: “Trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh, các Sở, ngành, lãnh đạo các cấp ủy đảng và chính quyền từ cấp huyện đến cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu kế hoạch đề ra. Hệ thống quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình từ cấp huyện đến cấp xã đã đi vào hoạt động ổn định và được củng cố, kiện toàn…”.

“Bên cạnh đó, các phong trào thi đua xây dựng NTM được các cấp, các ngành quan tâm, đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia; công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả tích cực, nhận thức của cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong xây dụng NTM từng bước được cải thiện, người dân đã đóng vai trò chủ đạo, tự nguyện đóng góp ngày công, hiến đất để xây dựng NTM” - ông Vinh chia sẻ thêm.

Theo Sơn Thủy

KTĐU

Từ khóa: