Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

HoSE nhắc nhở Thép Nam Kim chậm công bố thay đổi niêm yết

Căn cứ quy định pháp luật, NKG đã nộp hồ sơ thay đổi niêm yết chậm 7 ngày so với quy định. Chính vì vậy, HOSE nhấn mạnh: “Nhắc Nhở Thép Nam Kim về việc vi phạm quy định về thời gian nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đề nghị công ty nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành”.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa nhắc nhở chậm nộp Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đối với Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã CK: NKG).

Theo đó, ngày 30/12/2021, HoSE đã nhận được công bố kết quả phát hành cổ phiếu ESOP của NKG, đợt phát hành kết thúc ngày 22/12/2021. Tiếp đó, ngày 28/1, HOSE tiếp tục nhận được hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết của NKG cho 1 triệu cổ phiếu ESOP phát hành thêm.

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 117 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi hoặc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành hoặc kể từ ngày thay đổi số lượng cổ phiếu niêm yết khác, tổ chức niêm yết phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết”.

Căn cứ quy định pháp luật, NKG đã nộp hồ sơ thay đổi niêm yết chậm 7 ngày so với quy định. Chính vì vậy, HOSE nhấn mạnh: “Nhắc Nhở Thép Nam Kim về việc vi phạm quy định về thời gian nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đề nghị công ty nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành”.

Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2021, NKG ghi nhận doanh thu gấp 2,5 lần lên 8.780 tỷ đồng. Giá vốn tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp gấp 3,4 lần đạt 1.057 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9% lên 12%. 

Trong kỳ, hoạt động tài chính đem về hơn 105 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái; chi phí tài chính tăng 143% lên 131,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng của doanh nghiệp tôn cũng tăng mạnh từ 84,7 tỷ đồng lên 516,3 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý giảm 19% xuống 20,4 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động khác gấp 7,5 lần từ 2,4 tỷ lên 18,2 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 452,4 tỷ đồng, gấp gần 3 lần quý IV/2020. Tuy nhiên, đây là mức thấp nhất trong 3 quý gần đây (quý II là 847,5 tỷ đồng và quý III là 606,7 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2021, Nam Kim ghi nhận 28.173 tỷ đồng doanh thu, tăng 144%; lãi sau thuế 2.225 tỷ đồng, gấp 7,5 lần năm trước. Với kết quả này, đơn vị vượt 76% kế hoạch doanh thu và gấp 3,7 lần kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại cuối năm ngoái, tổng tài sản gần gấp đôi lên 15.382 tỷ đồng. Tổng tiền mặt và tiền gửi tăng từ hơn 600 tỷ đầu năm lên gần 1.200 tỷ đồng. Hàng tồn kho là 8.701 tỷ đồng, gấp 4 lần đầu năm; doanh nghiệp trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 420 tỷ đồng, tương ứng trích lập hơn 253 tỷ đồng trong quý IV. Khoản phải thu ngắn hạn 1.905 tỷ đồng, tăng 32,5%. 

Về nguồn vốn, phải trả người bán ngắn hạn tăng mạnh từ 1.070 tỷ đồng lên 4.879 tỷ đồng, hơn 62% số đó là khoản phải trả trong nước. Vay nợ ngắn hạn tăng từ 2.520 tỷ lên 3.773 tỷ đồng trong khi vay nợ dài hạn giảm từ 482 tỷ xuống 46,5 tỷ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: