Sự kiện hot
2 năm trước

Infographic: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6 năm 2021

Số liệu từ tổng cục thống kê, sản xuất công nghiệp trong quý II/2021 tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi, tốc độ tăng giá trị tăng thêm đạt 11,45% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Gso.gov.vn

Từ khóa: