Sự kiện hot
Tag
18 kết quả

Tin tức về "sản xuất công nghiệp"

3 năm trước

Sản xuất công nghiệp bắt đầu khởi sắc

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp so với cùng kỳ các năm trước. Tuy nhiên, với việc dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các lĩnh vực của nền kinh tế đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới, sản xuất công nghiệp tháng 9/2020 bắt đầu khởi sắc, mở ra hy vọng sẽ sớm phục hồi và tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm.

3 năm trước

Sản xuất công nghiệp bắt đầu khởi sắc

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp so với cùng kỳ các năm trước. Tuy nhiên, với việc dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các lĩnh vực của nền kinh tế đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới, sản xuất công nghiệp tháng 9/2020 bắt đầu khởi sắc, mở ra hy vọng sẽ sớm phục hồi và tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm.

2 năm trước

Sản xuất công nghiệp tiếp tục ghi nhận tăng trưởng

Theo số liệu từ BVSC, chỉ số sản xuất công nghiệp (SXCN) trong tháng 5/2021 tăng 1,63% so với tháng 4/2021 và tăng 11,56% so với cùng kỳ.

2 năm trước

Infographic: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6 năm 2021

Số liệu từ tổng cục thống kê, sản xuất công nghiệp trong quý II/2021 tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi, tốc độ tăng giá trị tăng thêm đạt 11,45% so với cùng kỳ năm trước.

2 năm trước

Tình hình sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2021

Theo số liệu từ tổng cục thống kê, sản xuất công nghiệp trong quý II/2021 tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi, tốc độ tăng giá trị tăng thêm đạt 11,45% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,91%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,42%, cao hơn tốc độ tăng 5,06% của cùng kỳ năm 2020.

khoảng 1 năm trước

Sản xuất công nghiệp trong quý II/2022 tăng trưởng khá

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp trong quý II/2022 tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ước đạt 9,87% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,66%.

khoảng 1 năm trước

Sản xuất công nghiệp trong quý II/2022 tăng trưởng khá

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp trong quý II/2022 tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ước đạt 9,87% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,66%.

11 tháng trước

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Việt nam ước tính tăng 9%

Theo báo cáo của Bộ Công thương chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,6%.

3 năm trước

Sản xuất công nghiệp tăng 7,4% trong 2 tháng đầu năm

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 02/2021 ước tính giảm 21,1% so với tháng trước và giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 18,5% và giảm 23%; ngành chế biến, chế tạo giảm 23,1% và giảm 5,8%; sản xuất và phân phối điện giảm 9,8% và giảm 2,3%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 8,7% và tăng 0,1%.

2 năm trước

Sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2021 ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19

Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp trong tháng 8 chịu ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2021 giảm 4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so với 8 tháng năm 2020.

2 năm trước

Sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2021 ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19

Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp trong tháng 8 chịu ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2021 giảm 4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so với 8 tháng năm 2020.

khoảng 1 năm trước

Chỉ thị của Thủ tướng về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 3/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19.

11 tháng trước

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Việt nam ước tính tăng 9%

Theo báo cáo của Bộ Công thương chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,6%.

11 tháng trước

TP Hồ Chí Minh phục hồi mạnh mẽ nền kinh tế sau đại dịch

Sau đại dịch Covid-19 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trong 10 tháng 2022 tại TPHCM tăng 17,4% so với cùng kỳ.

khoảng 1 năm trước

Nhiều địa phương có chỉ số IIP tăng thấp do ảnh hưởng từ dịch Covid-19

Một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chưa lấy lại đà tăng trưởng cao như thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh.

9 tháng trước

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong năm 2022 đạt mức tăng trưởng 8,1%

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, năm 2022, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 7,69% so với năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,1%.

khoảng 1 tháng trước

Sản xuất công nghiệp tháng 7 của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khởi sắc

Cục Thống kê TP.HCM cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2023 trên địa bàn Thành phố ước tính tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 6,5% so với cùng kỳ.

khoảng 1 tháng trước

Sản xuất công nghiệp tháng 7 của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khởi sắc

Cục Thống kê TP.HCM cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2023 trên địa bàn Thành phố ước tính tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 6,5% so với cùng kỳ.