Sự kiện hot
3 năm trước

Kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc về xây dựng Đảng

Chiều 27-3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tiếp tục làm việc theo chương trình.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), chiều 27-3. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), chiều 27-3. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chủ trì hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Dự hội nghị còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên...

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố...

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong chiều nay, hội nghị đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt chuyên đề: "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, Đảng ta luôn vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc về xây dựng Đảng.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường, đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực, nhất là vai trò tiền phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Công tác tuyên giáo, kiểm tra Đảng, dân vận được chú trọng và tiếp tục đổi mới. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện; không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt được nhiều kết quả quan trọng…

Đúc rút 5 bài học kinh nghiệm, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh bài học về việc thấm nhuần sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ; là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng…

Quán triệt phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, đồng chí Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá. Trong đó có việc đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Cùng với đó, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội theo dõi hội nghị.

Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội theo dõi hội nghị.

Về tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng đã kết nạp được 880.155 đảng viên. Cùng với việc quan tâm, phát triển đảng viên mới, các cấp ủy, tổ chức Đảng đều chú trọng và có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên... Việc thi hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng đã bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và Công an.

Ngày mai (28-3), trong buổi sáng, hội nghị sẽ nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”.

Buổi chiều, hội nghị sẽ nghe giới thiệu, quán triệt hai chuyên đề: “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam” và “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái

Theo Hànộimới

Từ khóa: