Sự kiện hot
7 tháng trước

Kienlongbank ghi nhận lợi nhuận “nghìn tỷ” sau nhiều năm

Kienlongbank báo lãi trước thuế tăng gần 73 tỷ đồng trong quý III, luỹ kế 9 tháng tăng 92% gấp 3,3 lần so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank; mã Ck: KLB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng 2021 với lãi trước thuế đạt 879 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ 2020. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Kienlongbank mới ghi nhận lợi nhuận gần chạm tới “nghìn tỷ”.

Theo BCTC, trong quý III/2021, Kienlongbank báo lãi trước thuế tăng 83,33% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 73 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu chính của Kienlongbank đem về khoản lãi tăng 21% so với cùng kỳ (291 tỷ đồng), trong khi lãi từ dịch vụ gấp 2,5 lần (48 tỷ đồng).

Tại quý 3, Ngân hàng được hoàn nhập hơn 9 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi kỳ trước trích lập 4,2 tỷ đồng.

Ngân hàng Kiên Long báo lãi trước thuế tăng cao, ghi nhận gần 73 tỷ đồng

Tổng lũy kế 9 tháng năm 2021, cả thu nhập lãi thuần và hoạt động dịch vụ đều cho kết quả khả quan khi tăng 92% và gấp 3,3 lần cùng kỳ, đạt lần lượt 1.518 tỷ đồng và 180 tỷ đồng.

Về chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 36%, chỉ còn trích 53 tỷ đồng. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước thuế gần 879 tỷ đồng và sau thuế là 664 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ. Như vậy, Kienlongbank đã thực hiện được gần 88% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của Kienlongbank tăng 32% so với đầu năm, lên mức 75.740 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tiền mặt tăng 57% (1.183 tỷ đồng), tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 29% (còn 2.468 tỷ đồng), tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác gấp 2,3 lần đầu năm (27.672 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng khoảng 1% (34.922 tỷ đồng)…

Về phần nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 9% so với đầu năm (4.706 tỷ đồng), tiền gửi của tổ chức tín dụng khác gấp 2,6 lần (23.567 tỷ đồng), phát hành giấy tờ có giá giảm 67% (300 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng nợ xấu của Kienlongbank giảm 63% so với đầu năm, chỉ còn hơn 697 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong quý I, Ngân hàng này đã xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm, hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu STB.

My Oanh

Theo KTĐU

Từ khóa: