Sự kiện hot
4 tháng trước

Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng 16,76% sau 9 tháng đầu năm

GRDP của Đà Nẵng trong 9 tháng đầu năm đã tăng vượt bậc, ước đạt 16,76% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, khu vực dịch vụ tăng 21,69%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,83%.

Cầu Rồng Đà Nẵng - Địa điểm vui chơi về đêm HOT 2022

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2022 của Cục Thống kê thành phố, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3 năm 2022 ước tăng đến 39,15%. Trong đó, khu vực dịch vụ đạt mức tăng cao nhất với 48,35%, tiếp đến là khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 20,84%, riêng ngành công nghiệp tăng 24,56%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 7,13%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 16,74% so với cùng quý năm 2021.

Quỹ đạo phục hồi kinh tế của thành phố đang chuyển biến khá tích cực. Tính chung 9 tháng năm 2022, GRDP ước tăng 16,76% so với cùng kỳ năm 2021. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực dịch vụ tăng 21,69%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,83%, riêng lĩnh vực công nghiệp ước tăng 9,09%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,10% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,38%.

Quy mô nền kinh tế của Đà Nẵng tính theo giá hiện hành 9 tháng qua ước đạt 92.238 tỷ đồng, mở rộng 14.808 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, quy mô giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ tăng 11.956 tỷ đồng; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 2.183 tỷ đồng; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 67 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Báo cáo từ Cục Thống kê Đà Nẵng cũng cho thấy, trong quy mô nền kinh tế 9 tháng năm 2022, riêng khu vực dịch vụ chiếm 68,88% và thuế sản phẩm chiếm 9,13%. Nhờ sự phục hồi nhanh của khu vực dịch vụ nên cơ cấu nền kinh tế của thành phố tiếp tục có sự dịch chuyển với xu hướng mở rộng ở khu vực này.

Hiện thành phố và các địa phương đang đẩy nhanh việc hoàn tất công tác lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN Hòa Cầm - giai đoạn 2, KCN Hòa Ninh, KCN Hòa Nhơn. Trên cở sở hoàn thiện hạ tầng, ban buản lý tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư KCN tăng cường công tác quảng bá thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hiện hữu đầu tư mở rộng dự án, tăng cường kết nối, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. 

Nguyễn Trường Giang

Theo KTDU

Từ khóa: