Sự kiện hot
10 tháng trước

KTC chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%

Với hơn 36,47 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 21,88 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 25/10.

CTCP Thương mại Kiên Giang (mã chứng khoán KTC - UPCoM) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiền quyền chia cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tương ứng với 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 24/9.

Với hơn 36,47 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 21,88 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 25/10.

Hiện tại, cổ đông lớn nhất của KTC là UBND tỉnh Kiên Giang sở hữu hơn 17,88 triệu cổ phiếu, tương đương 49,04%. Do đó, đơn vị này sẽ được nhận về hơn 10,7 tỷ đồng cổ tức từ KTC.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần của KTC đạt hơn 3.100 tỷ đồng, giảm 4% so với nửa đầu năm 2020. Do các chi phí tăng cao, lãi ròng của Thương mại Kiên Giang giảm 27,3% về mức 22,59 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 1.584,7 tỷ đồng, tăng 28,6% so với hồi đầu năm. Trong kỳ, Công ty ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 30 tỷ đồng, trong khi đầu năm không có khoản này. Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 104,2% lên 347,5 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 35,2% lên 583,4 tỷ đồng.

Nợ phải trả còn gần 1.148 tỷ đồng, tăng gần 42% so với số nợ đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn , dài hạn còn lần lượt 956,4 tỷ đồng và 8 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: