Sự kiện hot
3 năm trước

Lãi suất ngân hàng HSBC mới nhất tháng 8/2020

Lãi suất ngân hàng HSBC trong tháng 8 tiếp tục được duy trì không đổi so với tháng trước. Khung lãi suất nằm trong khoảng từ 0,5%- 2,75%/năm áp dụng tại kì hạn từ 1 đến 36 tháng.

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC Việt Nam) là ngân hàng con trực thuộc tập đoàn tài chính quốc tế HSBC. HSBC Việt Nam cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính như: dịch vụ ngoại hối, chứng khoán, quản lý tài sản và tài chính cá nhân, dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp, thanh toán và thanh khoản toàn cầu, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại,...

So sánh lãi suất ngân hàng HSBC Việt Nam trong tháng 8, nhận thấy không có sự thay đổi so với tháng trước. Biểu lãi suất tiếp tục duy trì trì trong khoảng 0,5%- 2,75%/năm, áp dụng tại kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Trong đó, mức lãi suất cao nhất hiện đang là 2,75%/năm, áp dụng tại kì hạn 18, 24 và 36 tháng.

Trong đó, lãi suất ngân hàng HSBC tại kì hạn 1 tháng và 2 tháng được ấn định ở mức 0,5%/năm. Kì hạn 3 tháng đến 5 tháng được hưởng mức lãi suất 1,25%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn từ 6 tháng đến 12 tháng được niêm yết lãi suất ngân hàng cùng ở mức 1,75%/năm. Từ 18 tháng đến 36 tháng, lãi suất niêm yết tại ngân hàng HSBC là 2,75%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất được áp dụng tại HSBC thời điểm hiện tại.

Tại kì hạn 100 ngày, ngân hàng áp dụng lãi suất 1,5%/năm. Hai kì hạn 200 ngày và 300 ngày được hưởng cùng mức lãi suất là 1,75%/năm.

Tại các kì hạn gửi ngắn 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, HSBC niêm yết lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng HSBC Việt Nam áp dụng cho khách hàng cá nhân

Lãi suất ngân hàng HSBC mới nhất tháng 8/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng HSBC Việt Nam

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng HSBC ưu đãi riêng cho khách hàng Premier cao hơn với khách hàng cá nhân thường từ 0,1 đến 0,25 điểm %. Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng có biểu lãi suất dao động trong khoảng từ 0,75% đến 3%/năm. Lãi suất cao nhất được áp dụng là 3%/năm cho các khoản tiền gửi tại kì hạn 18, 24 và 36 tháng.

Liểu lãi suất ngân hàng HSBC Việt Nam áp dụng cho khách hàng Premier 

Lãi suất ngân hàng HSBC mới nhất tháng 8/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Ngân hàng HSBC Việt Nam

Ngọc Mai

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: