Sự kiện hot
2 năm trước

Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 8/2020: Giảm mạnh ở nhiều kì hạn

Khảo sát ngày 7/8, ngân hàng MSB có điều chỉnh giảm lãi suất huy động tiền gửi tại nhiều kì hạn. Mức lãi suất ngân hàng cao nhất hiện đang là 5,9%/năm, áp dụng với khoản tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên tại kì hạn 12-36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 8/2020: Giảm mạnh ở nhiều kì hạn - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Nguồn: MSB)

Mới đây, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã công bố biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất, trong đó có điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều kì hạn. Biểu lãi suất dao động trong khoảng 3,95% - 5,9%/năm tại kì hạn từ 1 đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Lãi suất Ngân hàng MSB hình thức gửi tiết kiệm thông thường được phân theo 4 khung tiền gửi khác nhau: dưới 50 triệu đồng, từ 50 triệu đến dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỉ đồng trở lên.

Tại kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng, lãi suất ngân hàng áp dụng chung mức 3,95%/năm tại tất cả các khung tiền gửi. Mức lãi suất này không đổi so với tháng trước. Từ kì hạn 6 tháng trở đi, MSB điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,15 - 0,7 điểm % tùy mỗi kì hạn.

Với khoản tiền gửi dưới 50 triệu đồng, khi gửi tiết kiệm tại kì hạn từ 6 tháng đến 9 tháng, lãi suất tiết kiệm giảm 0,35 điểm % xuống mức 5,45%/năm. MSB tiếp tục hạ 0,35 điểm % lãi suất tại kì hạn 10 và 11 tháng, niêm yết tại 5,55%/năm. Từ kì hạn 12 tháng đến 36 tháng, lãi suất ngân hàng ấn định chung ở mức 5,75%/năm, giảm 0,15 - 0,55 điểm % so với tháng trước.

Với số tiền gửi từ 50 triệu đến dưới 500 triệu đồng, tiền gửi tại kì hạn 6 tháng đến 9 tháng hạ 0,5 điểm lãi suất xuống mức 5,5%/năm. Lãi suất tiết kiệm kì hạn 10 và 11 là 5,6%/năm, giảm 0,4 điểm %. Từ 12 đến 36 tháng, MSB huy động tiền gửi với lãi suất 5,8%/năm, giảm từ 0,2 - 0,6 điểm % tại tùy từng kì hạn.

Lãi suất huy động áp dụng tại khung tiền gửi 500 triệu đến dưới 1 tỉ đồng tại kì hạn 6 tháng đến 9 tháng hưởng lãi suất 5,5%/năm, giảm 0,55%/năm. Kì hạn 10 và 11 tháng áp dụng lãi suất 5,65%/năm, giảm 0,45%/năm. Kì hạn 12 tháng đén 36 tháng được niêm yết chung lãi suất 5,85%/năm, giảm 0,2 - 0,65 điểm %.

Lãi suất huy động áp dụng với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên tại kì hạn 6 tháng đến 9 tháng hưởng lãi suất 5,6%/năm, giảm 0,6%/năm. Kì hạn 10 và 11 tháng áp dụng lãi suất 5,7%/năm, giảm 0,5%/năm. Kì hạn 12 tháng đén 36 tháng được niêm yết chung lãi suất 5,9%/năm, giảm 0,3 - 0,7 điểm %.

Tiền gửi tiết kiệm ngắn ngày được hưởng lãi suất 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 8/2020

Kì hạn

Lãi suất cao nhất

Định kì sinh lời

Trả lãi ngay

Ong Vàng

Măng Non

HĐ tiền gửi

Dưới 50 triệu

Từ 50 triệu – dưới 500 triệu

Từ 500 triệu – dưới 1 tỉ

Từ 1 tỉ trở lên

Rút trước hạn

0

01 tháng

3,95

3,95

3,95

3,95

3,75

3,95

02 tháng

3,95

3,95

3,95

3,95

3,85

3,85

3,95

03 tháng

3,95

3,95

3,95

3,95

3,85

3,85

3,95

3,95

3,95

04 tháng

3,95

3,95

3,95

3,95

3,85

3,85

3,95

3,95

3,95

05 tháng

3,95

3,95

3,95

3,95

3,85

3,85

3,95

3,95

3,95

06 tháng

5,45

5,5

5,55

5,6

5,4

5,35

5,4

5,4

5,45

07 tháng

5,45

5,5

5,55

5,6

5,4

5,35

5,4

5,4

5,45

08 tháng

5,45

5,5

5,55

5,6

5,4

5,35

5,4

5,4

5,45

09 tháng

5,45

5,5

5,55

5,6

5,4

5,35

5,4

5,4

5,45

10 tháng

5,55

5,6

5,65

5,7

5,5

5,45

5,4

5,4

5,55

11 tháng

5,55

5,6

5,65

5,7

5,5

5,45

5,4

5,4

5,55

12 tháng

5,75

5,8

5,85

5,9

5,7

5,65

5,6

5,6

5,75

13 tháng

5,75

5,8

5,85

5,9

5,7

5,65

5,6

5,6

5,75

15 tháng

5,75

5,8

5,85

5,9

5,7

5,65

5,7

5,7

5,75

18 tháng

5,75

5,8

5,85

5,9

5,7

5,65

5,7

5,7

5,75

24 tháng

5,75

5,8

5,85

5,9

5,7

5,65

5,7

5,7

5,75

36 tháng

5,75

5,8

5,85

5,9

5,7

5,65

5,7

5,7

5,75

04-15 năm

5,7

Nguồn: MSB

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm thông thường, MSB cũng đang triển khai các sản phẩm huy động tiền gửi khác như: định kỳ sinh lời, trả lãi ngay, Ong Vàng, Măng Non, tiết kiệm online…

Tại hình thức tiền gửi online, khách hàng được ưu đãi lãi suất cao hơn từ 0,3 đến 0,5%/năm so với hình thức gửi tiết kiệm thường tại quầy. Biểu lãi suất tiền gửi online tại MSB trong tháng này dao động trong khoảng 4,25% - 6,4%/năm. Theo đó lãi suất cao nhất tại sản phẩm này là 6,4%/năm, áp dụng khi gửi tiết kiệm từ 1 tỉ đồng trở lên tại kì hạn 12 - 36 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi online tại MSB tháng 8/2020

Kì hạn

Lãi suất cao nhất

Định kì sinh lời

Trả lãi ngay

Ong Vàng

Dưới 50 triệu

Từ 50 triệu – dưới 500 triệu

Từ 500 triệu – dưới 1 tỉ

Từ 1 tỉ trở lên

Rút trước hạn

0

01 tháng

4,25

4,25

4,25

4,25

4,05

02 tháng

4,25

4,25

4,25

4,25

4,15

4,15

03 tháng

4,25

4,25

4,25

4,25

4,15

4,15

3,95

04 tháng

4,25

4,25

4,25

4,25

4,15

4,15

3,95

05 tháng

4,25

4,25

4,25

4,25

4,15

4,15

3,95

06 tháng

5,95

6

6,05

6,1

5,9

5,85

5,4

07 tháng

5,95

6

6,05

6,1

5,9

5,85

5,4

08 tháng

5,95

6

6,05

6,1

5,9

5,85

5,4

09 tháng

5,95

6

6,05

6,1

5,9

5,85

5,4

10 tháng

6,05

6,1

6,15

6,2

6

5,95

5,4

11 tháng

6,05

6,1

6,15

6,2

6

5,95

5,4

12 tháng

6,25

6,3

6,35

6,4

6,2

6,15

5,6

13 tháng

6,25

6,3

6,35

6,4

6,2

6,15

5,6

15 tháng

6,25

6,3

6,35

6,4

6,2

6,15

5,7

18 tháng

6,25

6,3

6,35

6,4

6,2

6,15

5,7

24 tháng

6,25

6,3

6,35

6,4

6,2

6,15

5,7

36 tháng

6,25

6,3

6,35

6,4

6,2

6,15

5,7

Nguồn: MSB

Ngọc Mai

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: