Sự kiện hot
3 năm trước

Lãi suất Ngân hàng Quốc Dân mới nhất tháng 6/2020: Cao nhất là 8,1%/năm

Lãi suất ngân hàng NCB mới nhất trong tháng 6 có sự điều chỉnh giảm ở nhiều kì hạn so với tháng trước. Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy kì hạn 1 - 60 tháng dao động trong phạm vi 4% - 8,1%/năm với hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Ngân hàng Quốc Dân (Nguồn:NCB)

Mới đây, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) đã công bố biểu lãi suất huy động mới trong tháng 6 sau khi điều chỉnh giảm lãi suất tại hầu hết các kì hạn. Mức lãi suất ngân hàng cao nhất trong tháng này là 8,1%, giảm 0,2 điểm % so với hồi đầu tháng trước.

Lãi suất ngân hàng Quốc Dân niêm yết cho hình thức tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì nằm trong khoảng từ 4% - 8,1%/năm tùy theo các kì hạn từ 1 - 60 tháng.

Tiền gửi kì hạn 1 tháng và 2 tháng hưởng lãi suất lần lượt là 4%/năm và 4,1%/năm, giảm 0,5 điểm % so với tháng trước; kì hạn 3 - 5 tháng áp dụng lãi suất 4,3%/năm, giảm 0,45 điểm %.

Khi gửi tiền tiết kiệm tại kì hạn từ 6 tháng trở lên, NCB áp dụng áp dụng lãi suất cao hơn hẳn so với các kì hạn dưới 6 tháng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kì hạn 6 tháng được hưởng lãi suất 7,5%/năm. Đây là kì hạn duy nhất không có sự thay đổi về lãi suất so với biểu lãi suất niêm yết tháng 5.

Các kì hạn tiếp theo từ 7 đến 11 tháng, NCB giảm đồng loạt 0,1 điểm % lãi suất. Trong đó lãi suất ngân hàng kì hạn 7 tháng là 7,4%/năm, nhóm kì hạn 8, 9 tháng hưởng lãi suất 7,45%/năm và nhóm kì hạn 10, 11 tháng áp dụng cùng mức lãi suất 7,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng NCB huy động cho kì hạn 12 tháng và 13 tháng lần lượt là 7,8%/năm và 7,9%/năm, giảm 0,2 điểm %.

Sau khi điều chỉnh giảm 0,05 - 0,2 điểm % tại các kì hạn 15-36 tháng, mức lãi suất tiết kiệm chung NCB áp dụng tại 5 kì hạn này là 8,1%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất áp dụng tại NCB thời điểm này.

Khách hàng gửi tiền tại hạn dài 60 tháng được hưởng lãi suất thấp hơn, 7,3%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Quốc Dân mới nhất tháng 6/2020

KÌ HẠN

PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)

Cuối kì

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Đầu kì

Không kì hạn

0,10

01 Tuần

0,1

02 Tuần

0,1

01 Tháng

4,0

3,98

02 Tháng

4,1

4,09

4,07

03 Tháng

4,3

4,23

4,20

04 Tháng

4,3

4,22

4,19

05 Tháng

4,3

4,22

4,17

06 Tháng

7,5

7,33

7,38

7,18

07 Tháng

7,4

7,26

7,09

08 Tháng

7,45

7,29

7,09

09 Tháng

7,45

7,27

7,31

7,05

10 Tháng

7,5

7,29

7,05

11 Tháng

7,5

7,27

7,01

12 Tháng

7,8

7,53

7,58

7,65

7,23

13 Tháng

7,9

7,6

7,27

15 Tháng

8,1

7,74

7,79

7,35

18 Tháng

8,1

7,66

7,71

7,79

7,22

24 Tháng

8,1

7,53

7,57

7,65

7,8

6,97

30 Tháng

8,1

7,39

7,44

7,51

6,73

36 Tháng

8,1

7,27

7,31

7,38

7,52

6,51

60 Tháng

7,3

6,23

6,27

6,32

6,42

5,34

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì, NCB còn triển khai các phương thức lĩnh lãi linh động khác như: 1 thánh, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và lĩnh lãi đầu kì. Mức lãi suất huy động tại các phương thức này thường thấp hơn so với khi gửi tiền lĩnh lãi vào cuối kì.

Ngọc Mai

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: