Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 7/2020: Cao nhất là 8,05%/năm

Tháng 7/2020, mức lãi suất huy động tại quầy cao nhất của ngân hàng SCB là 8,05% áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc Tài, kì hạn gửi từ 13 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kì.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

Trong tháng 7, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất tại một số các kì hạn so với đầu tháng 6. Tuy nhiên, mức lãi suất tiết kiệm hiện nay vẫn dao động trong khoảng từ 4,25%/năm - 7,7%/năm, dành cho các khoản tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, điều kiện gửi theo hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Cụ thể, các khoản tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được ngân hàng SCB giữ nguyên mức áp dụng là 4,25%/năm.

Các khoản tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng đến 9 tháng có mức lãi suất huy động tại ngân hàng SCB là 6,7%/năm, tức giảm 0,2 điểm %.

Mức giảm này được áp dụng thêm cho cả các khoản tiền gửi tại kì hạn 10 tháng và 11 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất niêm yết lần lượt ở mức là 6,9%/năm và 6,95%/năm.

Đáng chú ý, tại kì hạn 12 tháng và 13 tháng, lãi suất được ngân hàng SCB giữ nguyên và được huy động với các mức tương ứng lần lượt là 7,5%/năm và 7,7%/năm. Đặc biệt, đối với kì hạn 13 tháng, mức lãi suất được áp dụng trong biểu lãi suất có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình lãi suất chung trên thị trường và qui định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kì. Lãi suất điều chỉnh chỉ áp dụng đối với khách hàng tham gia mở mới sản phẩm tại thời điểm điều chỉnh trở về sau.

Ngân hàng SCB tiếp tục điều chỉnh mức giảm là 0,2% đối với các kì hạn từ 15 tháng trở lên. Theo đó, kì hạn 15 tháng và 18 tháng được hưởng mức lãi suất là 7,5%/năm; còn kì hạn 24 tháng và 36 tháng được ấn định mức lãi suất là 7,35%/năm.

Bên cạnh hình thức lĩnh lãi cuối kì, các khoản tiền gửi tại ngân hàng SCB cũng được triển khai dưới nhiều hình thức lĩnh lãi khác nhau, mức lãi suất cũng được điều chỉnh giảm tại một số kì hạn và dao động trong khoảng từ 4,11%/năm - 7,07%/năm.

Đối với tiền gửi không kì hạn, SCB duy trì mức lãi suất là 0,2%/năm như hồi đầu tháng 6 và vẫn chỉ áp dụng theo phương thức lãi trả hàng tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi thông thường ngày 3/7/2020

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 7/2020: Cao nhất là 8,05%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: SCB

Hiện tại, ngoài loại tiền gửi thông thường, ngân hàng SCB còn đang triển khai các sản phẩm tiền gửi như: tích luỹ linh hoạt, tiết kiệm online, tiết kiệm Phát Lộc Tài, tiết kiệm Song hành - bảo hiểm toàn tâm.

Trong đó, riêng sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc Tài, mức lãi suất được áp dụng dao động từ 7,38%/năm - 8,05%/năm dành cho cả hai hình thức lĩnh lãi cuối kì và định kì hàng tháng với kì hạn từ 6 tháng đến 36 tháng. Lãi suất cao nhất là 8,05%/năm niêm yết tại các kì hạn từ 13 - 36 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kì. Đây cũng được cho là lãi suất cao nhất tại ngân hàng SCB hiện nay.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc Tài 

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 7/2020: Cao nhất là 8,05%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: SCB

Quỳnh Hương

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: