Sự kiện hot
4 năm trước

Lãi trước thuế Ngân hàng Bản Việt giảm gần 51% trong quí II

Do sự đi xuống của hầu hết mảng kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Bản Việt trong quí II chỉ đạt 13 tỉ đồng, giảm 50,6% so với cùng kì 2019.

Ngân thàng TPCP Bản Việt (VietCapital Bank - Mã: BVB) vừa công báo cáo tài chính quí II/2020 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 13 tỉ đồng, giảm 50,6% so với cùng kì 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,1 tỉ đồng, giảm 47,6%.

Trong quí vừa qua, thu nhập lãi thuần của VietCapital Bank giảm 10% xuống 207 tỉ đồng và đóng góp 86% vào tổng thu nhập hoạt động. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh hơn 33% xuống 10,3 tỉ đồng.

Mảng kinh doanh ngoại hối chuyển từ lãi 7,1 tỉ đồng trong quí II/2019 sang lỗ 0,5 tỉ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh cũng giảm 48,6% với 7,1 tỉ đồng.

Điểm sáng duy nhất trong hoạt động kinh doanh của VietCapital Bank trong quí II là mảng chứng khoán đầu tư khi ghi nhận mức lãi thuần 15,6 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kì năm trước.

Tổng hợp các mảng kinh doanh, thu nhập hoạt động ngân hàng đạt 240 tỉ đồng, giảm 14,1%. Sau khi trừ chi phí hoạt động 192 tỉ đồng, Bản Việt ghi nhận mức lãi thuần 48 tỉ đồng, giảm 36,6%.

Mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro, Ngân hàng Bản Việt vẫn báo  lãi trước thuế 6 tháng đầu năm tăng 28% - Ảnh 1.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bản Việt trong 6 tháng đầu năm. (Nguồn: BCTC Ngân hàng Bản Việt)

Nhờ kết quả khả quan của hoạt động kinh doanh trong quí I, lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần của ngân hàng vẫn đạt hơn 249 tỉ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kì. Trong đó, thu nhập lãi thuần vẫn tăng hơn 23,2% lên mức 515 tỉ đồng. Lãi từ chứng khoán đầu tư tăng gấp hơn 4 lần với 89 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro (188 tỉ đồng, gấp hơn 4 lần so với cùng kì năm trước), lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm chỉ đạt 61 tỉ đồng, tăng 27,6%.

Tính đến 30/6, tổng tài sản ngân hàng đạt 53.391 tỉ đồng, tăng 3,1% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 5,2% đạt 35.778 tỉ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 6,8% lên 37.625 tỉ đồng.

Ngân hàng chưa công bố thuyết minh báo cáo tài chính nên không có thông tin về nợ xấu. Trước đó, trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, lãnh đạo VietCapital Bank cho biết ngân hàng đã sạch nợ xấu tại VAMC.

Mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro, Ngân hàng Bản Việt vẫn báo  lãi trước thuế 6 tháng đầu năm tăng 28% - Ảnh 2.

Một số chỉ tiêu tài sản của Ngân hàng Bản Việt. (Nguồn: BCTC Ngân hàng Bản Việt)

Lê Huy

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: