Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

May Sông Hồng tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 45%

Với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi hơn 225 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán từ ngày 24/12.

CTCP May Sông Hồng (mã chứng khoán MSH - sàn HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 4.500 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 10/12.

Với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi hơn 225 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán từ ngày 24/12.

Trong quý 3/2021, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.296,4 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, do giá vốn tăng 21% lên 1.068,1 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm nhẹ về mức 228,3 tỷ đồng.

Kết quả, May Sông Hồng ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 118,8 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do Công ty đã tiết giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp, từ mức 152,4 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 55 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, May Sông Hồng công bố doanh thu thuần đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 411 tỷ đồng, tăng 104%; lợi nhuận sau thuế đạt 335 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 6.674 đồng.

Năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 340 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 82% chỉ tiêu doanh thu và vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 3.156 tỷ đồng, tăng 20,1% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 73,1% lên 685 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 40,8% lên 865,7.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: