Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Một số dự án đầu tư công được HĐND TP.Hà Nội phê duyệt

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua nghị quyết số 22/NQ-HĐND, về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP. Hà Nội.

Hà Nội: Phê duyệt 12 dự án sử dụng vốn đầu tư công
Ảnh minh họa.

Theo đó, Hà Nội thống nhất việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn- ga Hà Nội (thời gian thực hiện và điều chỉnh tổng mức đầu tư) như phương án UBND TP trình tại tờ trình số 302/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2022; Phê duyệt chủ trương đầu tư của 17 dự án (trong đó 02 dự án nhóm A, 15 dự án nhóm B) với tổng mức đầu tư dự kiến 9.724.437 triệu đồng. Cùng với đó, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của 01 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến 298.402 triệu đồng.

Đối với dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội: Sau khi chủ trương đầu tư và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, UBND TP có trách nhiệm báo cáo HĐND TP bố trí nguồn vốn từ ngân sách TP cho Dự án, đáp ứng đủ theo tiến độ thực hiện và nhu cầu thực tế của Dự án và cập nhật lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Dự án để đảm bảo việc thực hiện đúng theo tiến độ đã đề ra.

UBND TP chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện: Rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, không nói đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo không trùng lặp và tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao: Thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án. Tăng cường kiểm tra nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình. Trong công tác xây dựng, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm cần cân đối nguồn vốn ngân sách cấp Thành phố và ngân sách cấp huyện (đối với các dự án sử dụng ngân sách cấp huyện) theo tiến độ đảm bảo hoàn thành các dự án theo thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: