Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Nam Long (NLG) phát hành gần 38 triệu cổ phiếu

Nam Long dự kiến chia hơn 23,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6,93%, trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 3,62% và phát hành 1,3 triệu cổ phiếu thưởng cho lãnh đạo cấp cao (ESG).

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE) vừa thông qua Nghị quyết về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và theo chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho lãnh đạo cao cấp (ESG).

Theo đó, Nam Long dự kiến phát hành hơn 23,9 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 6,93%; phát hành 12,48 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 3,62%.

Ngoài ra, Nam Long sẽ phát hành thêm gần 12,5 triệu cổ phiếu khác để chia cổ tức năm 2020. Với tỷ lệ phát hành là 3,62%, cứ mỗi 100 cổ phiếu, cổ đông sẽ nhận được thêm 3,62 cổ phiếu mới.

Với hơn 345 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NLG dự kiến sẽ phát hành thêm gần 12,5 triệu cổ phiếu mới, giá trị theo mệnh giá xấp xỉ 125 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nguồn vốn của cả hai đợt phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020. Theo BCTC đã kiểm toán, tính đến thời điểm ngày 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp là gần 2.132 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng công bố sẽ phát hành gần 1,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 0,37%, giá phát hành 0 đồng/cp theo chương trình lựa chọn người lao động theo chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho lãnh đạo cấp cao (chính sách ESG).

Hàng tồn kho chiếm 70% tổng tài sản

Theo báo cáo tài chính quý 2/2021 được Tập đoàn Nam Long công bố ghi nhận doanh thu gần 401 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Do giá vốn hàng bán tăng mạnh 174% lên mức hơn 284 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp Công ty giảm từ 138 tỷ xuống còn 116 tỷ đồng, tương đương giảm 16%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 80%, từ 46 tỷ đồng còn 9 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng mạnh 239% lên 21 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng 231% lên 20 tỷ đồng. Do các khoản chi phí tăng gấp số lần và hoạt động tài chính giảm, dù Nam Long có ghi nhận khoản lãi đột biến từ công ty liên doanh cũng không thấm thoát gì. Kết quả, lợi nhuận sau thuế tại Nam Long trong quý 2/2021 giảm mạnh 30%, xuống còn 48 tỷ đồng.

Tại bảng cân đối kế toán, tính đến thời điểm ngày 30/6, NLG ghi nhận tổng tài sản đạt 20.123 tỷ đồng tăng 47% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền đạt hơn 1.221 tỷ đồng, tăng 14% ; đầu từ tài chính ngắn hạn tăng 75% ghi nhận hơn 62 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng vọt 14.000 tỷ đồng gấp đôi so với đầu kỳ và chiêm 70% tài sản.

Hàng tồn kho tập trung chủ yếu ở Khu đô thị Waterfront City (Izumi) chiếm gần 7.200 tỷ đồng. Một số dự án tồn kho lớn trên 1.000 tỷ đồng còn có Akari (2.775 tỷ), Paragon Đại Phước (1.709 tỷ), Waterpoint (1.174 tỷ),…

Hàng tồn kho bất động sản của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán bao gồm tồn kho của sản phẩm đã hoàn thành và tồn kho của sản phẩm đang xây dựng dở dang. Trong đó, tồn kho sản phẩm đã hoàn thành là những bất động sản đã xây dựng hoàn thiện như căn hộ, nhà ở đưa ra thị trường nhưng không bán được, không được giao dịch trên thị trường. Tồn kho sản phẩm đang xây dựng dở dang là giá trị quỹ đất và chi phí dự án đang xây dựng.

Theo các chuyên gia bất động sản, hàng tồn kho theo kế hoạch của doanh nghiệp và hàng tồn kho trong quá trình phân phối, lưu thông là điều bình thường. Nhưng hàng tồn kho đã đưa ra thị trường nhưng không được giao dịch, chưa tiêu thụ được sẽ làm mất tính thanh khoản của doanh nghiệp, trở thành gánh nặng của doanh nghiệp là rất đáng lo ngại.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh đại dịch Covid 19 khó khăn, lượng hàng tồn kho lớn ảnh hưởng đến tính thanh khoản, không chỉ là gánh nặng cho doanh nghiệp mà còn là gánh nặng của nền kinh tế, thậm chí làm phá sản doanh nghiệp nếu không thể biến lượng hàng tồn thành tiền và giảm nợ.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) cho rằng hàng tồn kho bất động sản tăng lên sẽ trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp nói riêng và cho nền kinh tế nói chung. Hàng tồn kho nằm trong nhóm dự án vướng mắc về pháp lý, bị dừng triển khai, không ra được sản phẩm cũng sẽ làm tăng gánh nặng chi phí, lãi vay và áp lực của doanh nghiệp ngày càng lớn…

Lượng hàng tồn kho lớn không bán được, không thể chuyển thành tiền cũng khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn bởi một lượng vốn lớn đang “nằm chết” tại những dự án này.

Tại thời điểm cuối kỳ, nợ phải trả của Nam Long cũng tăng mạnh lên 51% và chiếm 52% tổng tài sản tương ứng với 10.460 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn tăng 64% lên mức 7.291 tỷ đồng; nợ dài hạn phải trả cũng tăng 28% lên 3.169 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: