Sự kiện hot
4 tháng trước

Nam Việt (Navico) rót 200 tỷ đồng để sở hữu doanh nghiệp chế biến thủy sản

Navico giao cho ông Đỗ Lập Nghiệp đứng tên, là người đại diện đại diện góp vốn tại đơn vị trên

HĐQT Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) vừa công bố Quyết định sẽ đầu tư 200 tỷ đồng để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty TNHH MTV Chế biến thức ăn thủy sản Nam Việt, có trụ sở chính tại lô A4 KCN Thốt Nốt, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Navico giao cho ông Đỗ Lập Nghiệp đứng tên, là người đại diện đại diện góp vốn tại đơn vị trên. 

Trước đó, trong tháng 3, Navico cũng thông qua góp 81 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt. Công ty này có cùng trụ sở chính với Navico, tại 19D Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. HĐQT giao Trợ lý Tổng giám đốc - ông Doãn Chí Thiên đứng tên là người đại diện góp vốn tại đơn vị thành viên.

Về phía công ty mẹ Navico, đơn vị kinh doanh chính trong lĩnh vực thủy sản với sản phẩm chủ lực là cá tra. Tính đến nay, đơn vị này có 8 công ty con sở hữu 100% vốn. Các đơn vị thành viên hoạt động trong các mảng như gia công, chế biến, nuôi trồng thủy sản; sản xuất điện năng lượng mặt trời; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ; bất động sản…

Riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.058 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 204 tỷ đồng, tăng 23% so với quý 4/2020.

Trong kỳ, Navico có hơn 14 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 55% so với cùng kỳ. Đáng chú ý các chi phí phát sinh đều tăng cao, chi phí tài chính tăng 44%, chi phí bán hàng tăng 53%, chi phí QLDN cũng tăng 33%. Lãi khác cũng giảm mạnh nên kết quả LNST đạt 53 tỷ đồng giảm 39% so với quý 4/2020.

Giải trình từ phía Navico, nguyên nhân lợi nhuận giảm là do chi phí lãi vay tăng, chi phí bán hàng cũng tăng cao chủ yếu là chi phí cước tàu và chi phí vận chuyển.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 3.494 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, LNST đạt gần 128 tỷ đồng, giảm 36,6% so với năm 2020. EPS năm 2021 đạt 1.006 đồng.

Năm 2021, Thuỷ sản Nam Việt (ANV) đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 250 tỷ đồng. Như vậy kết thúc năm 2021, Công ty đã thực hiện được 90% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận 2021.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: