Sự kiện hot
2 năm trước

Petrolimex bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Ông Đào Nam Hải sinh năm 1974, trình độ Thạc sỹ Luật kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Ông Hải được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc từ 1/10/2017 tới nay.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán PLX - sàn HOSE) vừa ra quyết định bổ nhiệm ông Đào Nam Hải, Phó tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty, thời gian 5 năm kể từ ngày 1/3/2022.

Theo tìm hiểu, ông Hải sinh năm 1974, trình độ Thạc sỹ Luật kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Ông Hải được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc từ 1/10/2017 tới nay.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, ông Hải đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng khác. Cụ thể: Thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico) (năm 2009); Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico) (3/2013); Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (3/2013); Thành viên HĐQT độc lập Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (25/4/2013).

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, PLX ghi nhận doanh thu đạt 49.371,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 701,44 tỷ đồng, lần lượt tăng 57,9% và giảm 30,3% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 11,9% về chỉ còn 6,2%.

Trong kỳ, do biên lợi nhuận gộp giảm mạnh dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 17,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 667,1 tỷ đồng về 3.049,4 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 58,1%, tương ứng tăng thêm 95,5 tỷ đồng lên 259,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 5,1%, tương ứng giảm 141,9 tỷ đồng về 2.630,4 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 642,3%, tương ứng tăng thêm 196,42 tỷ đồng lên 227 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý IV/2021, mặc dù công ty đã ghi nhận lợi nhuận khác đột biến, cũng như tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý nhưng lợi nhuận vẫn giảm 30,3% chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm mạnh và chi phí tài chính tăng cao.

Lũy kế trong năm 2021, PLX ghi nhận doanh thu đạt 169.113,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.111,54 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,5% và 148,4% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu là 135.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 3.360 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 9,1% và 140,2% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế là 3.781,37 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành 112,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: