Sự kiện hot
9 tháng trước

Phân tích cổ phiếu đáng quan tâm ngày 19/11

Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm 6,02 điểm (giảm 0,41%) còn 1.469,83 điểm, bên cạnh đó chỉ số VN30 cũng giảm 16,16 điểm (giảm 1,06%) xuống 1.503,42 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, toàn thị trường có 223 mã tăng/243 mã giảm, ở rổ Vn30 có 6 mã tăng và 23 mã giảm. Nhóm midcap và smallcap tiếp tục lập các đỉnh cao mới, lần lượt tăng 1,18% và 1,3%.

Ảnh minh họa.

Dựa theo báo cáo phân tích một số cổ phiếu đáng quan tâm trước phiên 19/11/2021 của một số công ty chứng khoán. Chúng tôi xin trích lược lại như sau:

BSC: Khuyến nghị đối với cổ phiếu AGR

Theo BSC, doanh thu 12 tháng gần nhất của CTCP Chứng khoán Agriseco (AGR – sàn HOSE) đạt 281,18 tỷ đồng, tăng trưởng 34,12%. Lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất đạt 120,83 tỷ đồng, tăng trưởng 91,93%.

Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 5,63% ROA trung bình 3 năm của công ty là âm 5,73%. Chỉ tiêu ROE (lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 6,05%. ROE trung bình 3 năm của công ty là âm 5,76 %. Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 99,77%. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là âm 6,61%.

BSC khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu AGR với giá mục tiêu 28.400 đồng/CP.

KBSV: Khuyến nghị đối với cổ phiếu DGC

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, cổ phiếu DGC tăng 3.6% lên 169,300 VND/cổ phiếu.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ bất thường dự kiến diễn ra ngày 10/12, cụ thể DGC trình cổ đông phương án điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư 12,000 tỷ đồng và kế hoạch khởi công xây dựng từ quý 1/2022.

Nguồn: KBSV

Nguồn: KBSV

KBSV: Khuyến nghị đối với cổ phiếu SSI

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, cổ phiếu SSI tăng 7.0% lên 49,050 VND/cổ phiếu.

Chứng khoán SSI ban hành Nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến chào bán xấp xỉ 497.4 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiệu hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 với giá 15,000VND/cổ phiếu.

Vốn điều lệ của SSI dự kiến sẽ đạt gần 15,000 tỷ đồng.

Nguồn: KBSV

Nguồn: KBSV

BSC: Khuyến nghị đối với cổ phiếu CTD

Theo BSC, doanh thu 12 tháng gần nhất của CTCP Xây dựng Coteccons (CTD – sàn HOSE) đạt 13.611,73 tỷ đồng, tăng trưởng âm 40,91%. Lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất là 394,5 tỷ đồng , tăng trưởng âm 38,89%. Tăng trưởng doanh thu 3 năm đạt 6,31%. Tăng trưởng lợi nhuận 3 năm đạt âm 15,11%.

Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 2,82% ROA trung bình 3 năm của công ty là 7,93%. Chỉ tiêu ROE (lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 4,65%. ROE trung bình 3 năm của công ty là 16,66%. Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 5,82%. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là 6,16%.

BSC khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu CTD với giá mục tiêu 85.000 đồng/CP.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải.

Thanh Thanh

Theo KTĐU

Từ khóa: