Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

PV Gas báo lãi năm 2021 đạt 8.851 tỷ đồng, thực hiện 126% kế hoạch năm

Lũy kế năm 2021, doanh thu tăng 23% đạt 78.992 tỷ đồng, phần lớn là doanh thu bán và vận chuyển khí. Song các chi phí đều tăng như chi phí tài chính hơn gấp đôi do tăng lãi vay từ 101 tỷ lên 304 tỷ đồng.

Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas, HoSE: GAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt  hơn 20.177 tỷ đồng, tăng 30%. Giá vốn tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp tăng 35% đạt 3.526 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng 5% lên hơn 303 tỷ đồng, song chi phí hoạt động này gấp 4 lần lên gần 114 tỷ đồng do tăng lãi tiền vay và lỗ chênh lệch tỷ giá. Kết quả, lợi nhuận sau thuế tăng 21% lên 2.029 tỷ đồng, phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 1.964 tỷ đồng, tăng 17%.

Theo GAS, sản lượng khí tiêu thụ giảm 31% và sản lượng LPG giảm 8% trong quý cuối năm. Tuy nhiên, do giá dầu Brent bình quân tăng 81%, tương ứng 35,6 USD/thùng, cộng với sản lượng condensate tiêu thụ tăng 28% nên lợi nhuận tăng so với cùng kỳ. 

Lũy kế năm 2021, doanh thu tăng 23% đạt 78.992 tỷ đồng, phần lớn là doanh thu bán và vận chuyển khí. Song các chi phí đều tăng như chi phí tài chính hơn gấp đôi do tăng lãi vay từ 101 tỷ lên 304 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 11% đạt 8.851 tỷ đồng và thực hiện 126% kế hoạch năm.

Chi phí quản lý cũng tăng 92% khi phát sinh thêm gần 248 tỷ đồng phí sử dụng thương hiệu, 195 tỷ đồng chi phí phòng dịch Covid-19 và 368 tỷ đồng chỉ phí dự phòng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 11% đạt 8.851 tỷ đồng và thực hiện 126% kế hoạch năm.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, chủ yếu là tiền gửi, tăng thêm gần 3.000 tỷ so với đầu năm lên 24.449 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 65% lên 16.920 tỷ đồng, chủ yếu tăng phải thu khách hàng và phải thu khác.

Nợ vay ngắn hạn giảm từ 1.017 tỷ đồng đầu năm xuống 484,7 tỷ đồng thời điểm cuối quý IV, ngược lại nợ dài hạn tăng từ 1.964 tỷ lên 7.510 tỷ đồng. Trong đó, các khoản vay dài hạn lớn nhất đến từ Mizuho Bank (2.183 tỷ), BIDV (1.655 tỷ), Vietcombank (1.015 tỷ)… Hệ số nợ/vốn chủ là 15%

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: