Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Quảng Bình: Hơn 400 tỉ đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp Quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn

Dự án nâng cấp Quốc lộ 12A Quảng Bình có chiều dài gần 6km, với tổng vốn hơn 400 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Quốc lộ 12A đoạn từ huyện Tuyên Hóa đi thị xã Ba Đồn.

Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định số 408/QĐ-BGTVT phê duyệt Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng Quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn thuộc Dự án Xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng công trình đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, riêng đoạn tuyến từ vị trí kết nối Quốc lộ 1A đến hết phạm vi cầu vượt Quốc lộ 1A thiết kế tốc độ từ 40-60 km/h. Công trình cầu được thiết kế vĩnh cửu với bề rộng toàn cầu là 12 m.

Điểm đầu của Dự án là giao Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Điểm cuối giao Quốc lộ 12A thuộc địa phận thị xã Ba Đồn. Chiều dài xây dựng khoảng 5,76 km.

Tổng mức đầu tư của Dự án là hơn 400 tỷ đồng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Giao thông vận tải giao Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương lập, tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công theo quy định; lập kế hoạch, tiến độ tổng thể, chi tiết để triển khai dự án, tuân thủ quy định, phù hợp với kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền chấp thuận; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng và các đơn vị có liên quan để kiểm tra, rà soát, đảm bảo khối lượng giải phóng mặt bằng phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chặt chẽ về thủ tục, tuân thủ quy định.

Việc đầu tư dự án nhằm tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác của tuyến vận tải từ Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đi các cảng biển Hòn La, Vũng Áng; đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến qua khu vực thị xã Ba Đồn; phát huy hiệu quả đầu tư các đoạn tuyến đã được đầu tư trước đây; tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Bùi Tuấn/KTĐU

Từ khóa: