Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Quảng Nam: Rà soát các dự án đầu tư tại KĐT mới Điện Nam – Điện Ngọc

Việc rà soát nhằm tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót (nếu có) trong quá trình thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư các khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có băn bản yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn và các Sở, ngành liên quan rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Một dự án tại KĐT mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Nội dung rà soát lại gồm thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết xây dựng, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thu hồi đất, giao đất, xác định mức thu tiền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, tiến độ đầu tư xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng…

Các sở ban ngành phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2021 để chỉ đạo giải quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát hiện tồn tại, thiếu sót đối với từng hồ sơ, thủ tục của dự án cụ thể thì các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết).

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc rà soát nhằm tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót (nếu có) trong quá trình thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư các khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu Sở Xây dựng thanh tra 6 dự án do công ty Thái Dương làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời Quảng Nam giao Sở Xây dựng đánh giá cụ thể năng lực của công ty Thái Dương, tiến độ, khả năng triển khai thực hiện các dự án và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đang có 70 dự án khu dân cư, đô thị đầu tư. Tất cả dự án đều chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Dưới đây là danh sách chi tiết 70 dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc đang triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:

Hạ Lam 

Theo KTĐU

Từ khóa: