Sự kiện hot
11 tháng trước

Quy định mới về tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các ngân hàng

Tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng là việc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng mua lại công cụ chuyển nhượng đã được tổ chức tín dụng khác chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán.

Quy định mới về tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các ngân hàng - Ảnh 1.

(Ảnh minh học: TTXVN).

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã ban hành Thông tư số 18/2021 quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư quy định công cụ chuyển nhượng được tái chiết khấu khi đã được bên được tái chiết khấu thực hiện chiết khấu đối với khách hàng theo quy định của NHNN, thuộc sở hữu hợp pháp của bên được tái chiết khấu, được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, không có tranh chấp, không trong tình trạng đang được sử dụng để bảo đảm cho nghĩa vụ khác, chưa đến hạn thanh toán và còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa chữa.

Bên tái chiết khấu có quyền yêu cầu bên được tái chiết khấu cung cấp các thông tin, tài liệu để chứng minh công cụ chuyển nhượng được tái chiết khấu theo quy định. 

Bên được tái chiết khấu có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu về công cụ chuyển nhượng theo yêu cầu của bên tái chiết khấu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin, tài liệu.

Về phương thức tái chiết khấu, các TCTD có thể thực hiện mua có kỳ hạn công cụ chuyển nhượng là việc bên tái chiết khấu mua và nhận chuyển nhượng công cụ chuyển nhượng chưa đến hạn thanh toán từ bên được tái chiết khấu, đồng thời bên được tái chiết khấu cam kết sẽ mua lại công cụ chuyển nhượng đó sau một khoảng thời gian được xác định theo thỏa thuận tái chiết khấu.

Hai là mua có bảo lưu quyền truy đòi công cụ chuyển nhượng là việc bên tái chiết khấu mua và nhận chuyển nhượng công cụ chuyển nhượng chưa đến hạn thanh toán từ bên được tái chiết khấu. Bên được tái chiết khấu phải có trách nhiệm thanh toán cho bên tái chiết khấu số tiền còn thiếu theo thỏa thuận trong trường hợp bên tái chiết khấu không nhận được đầy đủ số tiền được thanh toán từ người có trách nhiệm thanh toán công cụ chuyển nhượng đó.

Thời hạn tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng là khoảng thời gian được xác định từ ngày bên tái chiết khấu nhận tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng đến ngày bên được tái chiết khấu phải thực hiện nghĩa vụ cam kết mua lại; hoặc đến ngày đến hạn thanh toán toàn bộ số tiền ghi trên công cụ chuyển nhượng đó, bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/1/2022.

Lê Huy

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Từ khóa: