Sự kiện hot
2 tuần trước

Saigontel ghi nhận lãi đạt 46,2 tỷ đồng trong 2023

Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã Ck: SGT) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2023 với mức ghi nhận lãi 21,35 tỷ đồng.

Saigontel được chấp thuận tăng vốn gấp đôi | Mekong ASEAN
Saigontel ghi nhận lãi đạt 46,2 tỷ đồng trong 2023.

Theo đó, Trong quý IV/2023, SGT ghi nhận doanh thu đạt 556,03 tỷ đồng, giảm 17,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 21,35 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 168,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 75,89 tỷ đồng, lên 121,04 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 15,1%, tương ứng tăng thêm 0,87 tỷ đồng, lên 6,64 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 40,7%, tương ứng tăng thêm 10,02 tỷ đồng, lên 34,63 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2023, SGT ghi nhận doanh thu đạt 1.308,67 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 46,2 tỷ đồng, giảm 40,1% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Công ty Saigontel đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.750 tỷ đồng, tăng 89,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 412 tỷ đồng, tăng 282,9% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 81,03 tỷ đồng, Công ty Saigontel đã không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 19,7% so với kế hoạch lãi 412 tỷ đồng.

Tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục 1.286,3 tỷ đồng

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Công ty Saigontel còn ghi nhận âm kỷ lục 1.286,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 141 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 168 tỷ đồng và dòng tiền từ hoạt động tài chính ghi nhận dương 1.468,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Theo dữ liệu của Chứng khoán SSI, từ khi niêm yết năm 2008 tới năm 2022, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh âm vượt 1.286,3 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2010 với giá trị âm 287,4 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Saigontel tăng 31,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.729,2 tỷ đồng, lên 7.217,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 2.719,3 tỷ đồng, chiếm 37,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.189,9 tỷ đồng, chiếm 30,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 1.737,2 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 101,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.371,1 tỷ đồng, lên 2.719,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 13,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 267,9 tỷ đồng, lên 2.189,9 tỷ đồng…

Xét về cơ cấu tồn kho trong năm 2023, tồn kho tăng mạnh chủ yếu do ghi nhận 1.216 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận) tại dự án Khu công nghiệp Nam Tân Tập, huyện Cần Giuộc, Long An.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 77,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.468,4 tỷ đồng, lên 3.373,9 tỷ đồng và bằng 171,5% vốn chủ sở hữu (đầu năm ghi nhận 1.905,5 tỷ đồng và bằng 102,5% vốn chủ sở hữu).

SAIGONTEL - Hợp Tác - Đầu Tư - Kết Nối - Phát Triển

Được biết, SAIGONTEL- thành viên của Tập đoàn SGI - chủ sở hữu của 38 KCN trải dài trên toàn quốc, hiện đang cung cấp các dịch vụ hạ tầng, dịch vụ viễn thông trong các KCN của SGI.

Với vai trò là chủ sở hữu – Ban Quản lý các KCN & là nhà cung cấp dịch vụ, hơn ai hết, SGT hiểu rõ nhu cầu của các khách hàng trong các KCN, cách tiếp cận và thỏa mãn nhu cầu của tập khách hàng này. 

Ngoài nhóm khách hàng FDI trong KCN, SAIGONTEL và các đơn vị thành viên hiện đang là đối tác hợp tác/nhà cung cấp các sản phẩn/dịch vụ viễn thông & công nghệ thông tin cho các nhà mạng/hãng sản xuất hàng đầu Việt Nam và thế giới, tập trung vào thị trường Telco, GOV, MNC, SMB,..

Ngày 18/01/2008, 45 triệu cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán SGT.

Từ năm 2017 Saigontel đẩy mạnh lĩnh vực viễn thông quốc tế, phát triển thị trường quốc tế và công nghệ cao.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: