Sự kiện hot
6 tháng trước

SAM Holdings thành công phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu

Trái phiếu được phát hành ngày 8/12/2021 và đáo hạn ngày 8/12/2022, tương ứng kỳ hạn 1 năm, trả lãi 6 tháng 1 lần và lãi suất là 10,5%/năm.

CTCP SAM Holdings (Mã chứng khoán SAM - sàn HOSE) thông báo kết quả phát hành lô trái phiếu với tổng giá trị 250 tỷ đồng.

Theo đó, doanh nghiệp vừa phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, nhà đầu tư tổ chức mua 117 tỷ đồng, chiếm 46,8% tổng lượng phát hành và nhà đầu tư cá nhân mua 133 tỷ đồng, chiếm 53,2% tổng lượng phát hành.

Trái phiếu được phát hành ngày 8/12/2021 và đáo hạn ngày 8/12/2022, tương ứng kỳ hạn 1 năm, trả lãi 6 tháng 1 lần và lãi suất là 10,5%/năm. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Công ty bổ sung/gia tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 381,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,99 tỷ đồng, lần lượt giảm 27,1% và tăng 16,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 6,4% về còn 1,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 78,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 26,44 tỷ đồng về 7,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 98,1%, tương ứng tăng 48,82 tỷ đồng lên 98,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 50,9%, tương ứng giảm 12,28 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (Lợi nhuận gộp - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III/2021, SAM ghi nhận âm 20,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 6,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 27,38 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Công ty có thuyết minh, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do lãi bán các khoản đầu tư tăng 21,7 tỷ đồng lên 22,5 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính khác tăng 29,4 tỷ đồng lên 66,9 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính giảm chủ yếu do chi phí tài chính khác giảm 17,7 tỷ đồng về còn 1,4 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý III/2021, công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính tăng cao và giảm chi phí tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.280,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,49 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,7% và tăng 25,8% so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2021, SAM dự kiến tổng doanh thu là 3.313,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 195,07 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 59,1% và 55,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 90,17 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành được 46,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: