Sự kiện hot
4 tháng trước

Sản lượng bán hàng tăng, Hóa chất Đức Giang báo lãi gấp 5 lần trong quý I/2022

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.506 tỷ đồng, gấp 5,2 lần so với lợi nhuận quý I năm 2021. Lãi ròng đạt 1.335 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 7.340 đồng.

CTCP Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.634 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán tăng 27%, đạt 1.928 tỷ đồng quý I năm 2022. Lợi nhuận gộp kỳ này là 1.706 tỷ đồng, gấp gần 4 lần mức lợi nhuận gộp cùng kỳ năm ngoái. Dẫn đến biên lợi nhuận gộp tăng từ 22% lên 47%.

Doanh nghiệp cho biết quý I/2022 đạt kết quả lợi nhuận tăng cao đôt biến là do sản lượng và giá bán mặt hàng Phốt pho vàng, axit photphoric trích ly, phân bón của tập đoàn tăng. Bên cạnh đó, do quý I/2021 chưa khai thác quặng ở khai trường 25, còn quý I/2022 đã có sản lượng quặng, giúp tiết giảm chi phí mua quặng apatit đầu vào, làm giảm giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận. 

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 2,6 lần kỳ này đạt 84 tỷ đồng do tăng lãi tiền gửi có kỳ hạn và tăng lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện trong khi chi phí tài chính tăng không đáng kể. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tương ứng 30% và 50%, lần lượt đạt 148 tỷ đồng và 42 tỷ đồng kỳ này. 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 1.506 tỷ đồng, gấp 5,2 lần so với lợi nhuận quý I năm 2021. Lãi ròng đạt 1.335 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 7.340 đồng.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 9.431 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn là khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng đến 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 53% tổng tài sản, tăng 37% so với đầu kỳ, đạt 4.981 tỷ đồng . Tiền và tương đương tiền giảm hơn một nửa còn gần 60 tỷ đồng. 

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chỉ chiếm 20%, trị giá 1.820 tỷ đồng trong đó phần lớn là vay ngắn hạn từ các ngân hàng trong nước. Nợ phải trả đã giảm 17% so với đầu kỳ chủ yếu do giảm phải trả người bán, phải trả ngắn hạn khác và giảm trả trước của khách hàng. 

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: