Sự kiện hot
7 tháng trước

Sau 9 tháng, GAS hoàn thành 97% kế hoạch năm

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 58.815 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6.822 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 9,2% so với cùng năm ngoái.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - mã: GAS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng năm 2021.

Trong quý III/2021, PV Gas ghi nhận doanh thu đạt 18.543 tỷ đồng tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ chi phí giá vốn, PV GAS ghi nhận 3.407 tỷ đồng lợi nhuận gộp, cao hơn 17,2% cùng kỳ.

Trong quý, Công ty thu về 415,8 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 8% cùng kỳ. Dù vậy, chi phí tài chính, chủ yếu là tiền trả lãi vay tăng đột biến từ 18 tỷ đồng  lên gần 120 tỷ đồng. Kết quả PV GAS báo lãi sau thuế 2.463 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình, PV GAS cho biết trong quý III/2021, sản lượng tiêu thụ khí và LPG lần lượt giảm 26% và 10% cùng kỳ, tuy nhiên nhờ giá dầu Brent tăng mạnh (71%) lên 73,5 USD/thùng nên doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 58.815 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6.822 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 9,2% so với cùng năm ngoái.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của PV GAS đạt 73.218 tỷ đồng, tăng gần 16% so với hồi đầu năm. Trong đó, gần 6.000 tỷ đồng là tiền nhàn rỗi (tăng 14,5%) và 23.594 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng (tăng 9%).

Nợ phải trả ở mức 23.025 tỷ đồng, cao hơn 68% so với hồi đầu năm. Chiếm tỉ trọng lớn là khoản phải trả người bán ngắn hạn với 4.313 tỷ đồng (tăng 61%), doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn với 1.836 tỷ đồng (tăng 23 lần) và nợ vay dài hạn với 6.916 tỷ đồng (tăng 3,5 lần).

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: