Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

SIP dự chi 170 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2021

Với hơn 94,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 170 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 17/12.

Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức lần đầu tiên trong năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.800 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 8/12.

Với hơn 94,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 170 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 17/12.

Trong quý 3/2021, SIP ghi nhận doanh thu thuần đạt giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1.133,6 tỷ đồng do doanh thu từ cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích khu công nghiệp giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn hàng bán cũng giảm 10% nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 6% lên 155,9 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 11,8% lên 13,8%. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 182,6 tỷ đồng, giảm 28%.

Tính chung 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của SIP tăng 21% lên 4.129,2 tỷ đồng, theo đó, lợi nhuận sau thuế tăng 9% lên 733,6 tỷ đồng. Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng, SIP đã vượt 41% kế hoạch năm.

Đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 6% so với hồi đầu năm, đạt 17.624 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho, chủ yếu là tồn kho nguyên, vật liệu cùng với chi phí dở dang tại một số dự án tăng mạnh 88% lên gần 562 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng 2% lên gần 14.266 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III, doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp có khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn 9.984 tỷ đồng, tăng thêm 874 tỷ so với đầu năm; doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 297 tỷ đồng, tăng thêm 44 tỷ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: