Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/1/2021

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/1/2021 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* VCG: Ngày 11/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 và tạm ứng năm 2020 của Tổng CTCP Vinaconex (VCG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 12/1/2011. Theo đó, cổ tức sẽ được trả tổng cộng 12% (mỗi đợt 6%), thanh toán bắt đầu từ ngày 11/2/2021.

* POM: Bà Đỗ Diệu Huyền, con ông Đỗ Xuân Chiểu – Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina (POM – HOSE) đăng ký bán toàn bộ hơn 849.000 cổ phiếu POM sở hữu, tỷ lệ 0,3%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 06/1/2021 đến 04/2/2021. Cùng thời gian giao dịch, ông Đỗ Đức Chung, cũng là con ông Chiểu đăng ký bán toàn bộ hơn 478.000 cổ phiếu POM, tỷ lệ 0,17%.

* DCM: CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 với doanh thu hợp nhất hơn 7.838 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 197,3 tỷ đồng, cổ tức theo tỷ lệ 5%.

* NSC: Ngày 11/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Giống cây trồng Việt Nam (NSC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 12/1/2021. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/1/2021.

* SGR: Công ty TNHH Bất động sản REE, tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 17,31 triệu cổ phiếu của CTCP Địa cốc Sài Gòn (SGR – HOSE), tương ứng tỷ lệ 28,86% trong ngày 28/12. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SGR nào.

* REE: CTCP Cơ Điện Lạnh (REE – HOSE) thông báo, đã mua lại 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 16/12 đến 30/12 theo phương thức khớp lệnh, với giá mua bình quân 47.468 đồng/cổ phiếu.

* FIT: CTCP Đầu tư KD, tổ chức có liên quan đến ông Kiều Hữu Dũng – Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT – HOSE) đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu FIT, tỷ lệ 5,89% từ ngày 07/1/2021 đến 05/2/2021 theo phương thức khớp lệnh. Hiện tại, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu FIT nào.

* TRA: Ngày 19/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 của Traphaco (TRA – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/1/2021. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/1/2021.

* KBC: Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC – HOSE) thông qua việc chuyển nhượng hơn 9,84 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư Sài Gòn Huế.

* LCG: Lucerne Enterprise Ltd, cổ đông lớn của CTCP Licogi 16 (LCG – HOSE) đã bán ra 3 triệu cổ phiếu LCG trong ngày 28/12. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại LCG từ hơn 8,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,57% xuống còn hơn 5,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,97%.

* BWE: Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên HĐQT CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE – HOSE) đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu BWE từ ngày 07/1/2021 đến 05/2/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Phong sẽ giảm sở hữu tại BWE xuống còn 1,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,13%.

* TCM: Ngày 11/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 12/1/2021. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/2/2021.

* SMN: Ngày 07/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam (SMN – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 08/1/2021. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/1/2021.

Lạc Nhạn

Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa: