Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/9

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/9 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* VHC: Ngày 24/9, HĐQT CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – HOSE) thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 09/10/2020 và thanh toán dự kiến từ ngày 16/10/2020.

* NAF: Ông Ryan Walter Galloway, Phó tổng giám đốc CTCP Nafoods Group (NAF – HOSE) đăng ký bán 116.000 cổ phiếu NAF từ ngày 29/9 đến 26/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Ryan sẽ giảm sở hữu tại NAF xuống còn 116.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,24%.

* TCD: CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và Vận tải (TCD – HOSE) thông qua chủ trương phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 12 tháng và 01 ngày, lãi suất dự kiến 11%/năm.

* NLG: Ông Nguyễn Nam, con ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đăng ký bán 1,33 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 30/9 đến 28/10 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Nam sẽ giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 176.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,07%.

* PHC: Ngày 07/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 08/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/10/2020.

* LGC: CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), Công ty mẹ của CTCP Cầu đường CII (LGC – HOSE) đăng ký mua 424.000 cổ phiếu LGC từ ngày 29/9 đến 28/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, CII sẽ nâng sở hữu tại LGC lên hơn 106,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 54,99%.

* CCL: Ngày 14/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Cửu Long (CCL – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/12/2020.

* SJE: Bà Nguyễn Thị Hoan, vợ ông Lê Văn Tuấn – Tổng giám đốc CTCP Sông Đà 11 (SJE – HNX) đăng ký bán toàn bộ hơn 272.000 cổ phiếu SJE sở hữu, tỷ lệ 1,24%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/9 đến 23/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* DNP: Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 30/9. Theo đó, tỷ lệ phát hành là 10:1 (cổ đông sở hữu 01 được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới). Giá chào bán 20.698 đồng/cổ phiếu.

Lạc Nhạn

Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa: