Sự kiện hot
4 năm trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/10

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/10 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* ATG: Ngày 7/10, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP An Trường An (ATG – HOSE) vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 14/10/2020. Nguyên nhân do, ATG tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt trước đó.

* NLG: Ông Nguyễn Nam, con ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đã bán ra hơn 1,33 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 30/9 đến 06/10 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Nam chỉ còn nắm giữ hơn 176.000 cổ phiếu NLG, tỷ lệ 0,07%.

* BVH: Ngày 20/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm tài chính 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (BVH – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 21/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/11/2020.

* AMD: CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD – HOSE) thông qua chủ trương bán thoái vốn toàn bộ 9,8 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Dịch vụ Pháp Việt với giá thỏa thuận với nhà đầu tư có nhu cầu.

* SBT: Ngày 7/10, HĐQT CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT – HOSE) đã có nghị quyết thông qua phương án trả cổ tức niên độ 2018-2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 26/10/2020 và thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2020.

* ABS: Bà Phạm Thu Hiền, cổ đông lớn của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS – HOSE) đã mua vào 700.000 cổ phiếu ABS trong ngày 05/10. Sau giao dịch, bà Hiền đã nâng sở hữu tại ABS lên hơn 2,79 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,7%.

* HVH: CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH – HOSE) thông báo, đã bán ra 500.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 17/9 đến 07/10 theo phương thức khớp lệnh, với giá bán bình quân 8.218 đồng/cổ phiếu.

* TCD: Bà Lê Thị Mai Loan, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD – HOSE) đã mua hơn 100.000 cổ phiếu TCD từ ngày 15/9 đến 01/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Loan đã nâng sở hữu tại TCD lên hơn 2,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,94%.

* VMD: Ngày 8/10, HĐQT CTCP Y dược phẩm Vimedimex (VMD – HOSE) thông qua việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 26/10/2020.

* SGR: Ông Trần Văn Đức, anh của bà Trần Thị Ca – Thành viên HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn (SGR – HOSE) đăng ký bán toàn bộ hơn 100.000 cổ phiếu SGR sở hữu, tỷ lệ 0,22%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/10 đến 30/10 theo phương thức thỏa thuận.

* KOS: Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT CTCP Kosy (KOS – HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu KOS từ ngày 13/10 đến 09/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Cường sẽ nâng sở hữu tại KOS lên hơn 41,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 39,84%.

* CII: Ngày 22/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2019 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 23/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2020.

* VIG: Bà Phan Ngọc Hồng, cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG – HNX) đã bán ra hơn 1,12 triệu cổ phiếu VIG trong ngày 29/9. Sau giao dịch, bà Hồng đã giảm sở hữu tại VIG xuống còn hơn 978.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,87%.

* BVS: Ngày 14/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt – BVSC (BVS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 15/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/11/2020.

Lạc Nhạn

Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa: