Sự kiện hot
2 năm trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/4

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* GAB: Ngày 7/4 HĐQT CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB – HOSE) đã họp và ra quyết định đồng ý thông qua việc sáp nhập CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) vào GAB.

* TDM: Công ty TNHH Thương mại N.T.P, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Phong – Giám đốc CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM – HOSE) đã bán ra hơn 2,4 triệu cổ phiếu TDM từ ngày 17/3 đến 06/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại TDM xuống còn 6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,27%.

* QCG: CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG – HOSE) thông báo, đã hoàn tất việc chuyển nhượng 56% trên 90% sở hữu tại CTCP Bất động sản Hiệp Phúc cho đối tác.

* DHC: Ngày 09/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/4/2020.

* NLG: Ngày 7/4, HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) thông qua chủ trương mua lại 10 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

* VNM: Platinum Victory Pte. Ltd, cổ đông lớn của CTCP Sữa Việt Nam – Vinalmilk (VNM – HOSE) đăng ký mua vao hơn 17,41 triệu cổ phiếu VNM từ ngày 14/4 đến 13/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại VNM lên hơn 202,29 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,62%. Trước đó, từ ngày 10/3 đến 8/4, cổ đông trên cũng đăng ký mua hơn 17,41 triệu cổ phiếu VNM, nhưng kết quả đã không mua được bất kỳ cổ phiếu nào.

* HID: Ngày 8/4, CTCP Halcom Việt Nam (HID – HOSE) đã có quyết định thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 1,5%. Thanh khoán dự kiến từ ngày 23/5/2020.

* FPT: Chiều 8/4, CTCP FPT (FPT– HOSE) đã tổ chức hợp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu 2020 đạt 32.450 tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế tăng 18% đạt 5.510 tỷ đồng. Cổ tức theo tỷ lệ 20% bằng tiền.

* ITC: CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà (ITC – HOSE) thông báo, dời ngày thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5% sang 30/6/2020, thay cho thông báo trước đó vào ngày 20//4/2020.

* NTL: CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL – HOSE) se lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 21/4 đến 06/5 về việc thông qua kế hoạch cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25% và thời gian tạm ứng cổ tức còn lại năm 2019 (đợt 3), chi tiết sẽ nêu trong phiếu lấy ý kiến.

* PTB: Ngày 15/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2019 của CTCP Phú Tài (PTB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 16/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/5/2020.

* SVI: Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF), cổ đông lớn của CTCP Bao bì Biên Hòa (SVI – HOSE) đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 2,49 triệu cổ phiếu SVI sở hữu, tỷ lệ 19,4% trong ngày 06/4 theo phương thức thỏa thuận.

Lạc Nhạn

Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa: