Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Bộ Tài nguyên và Môi trường"

khoảng 1 năm trước

Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020

Để thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020. Bộ TN&MT vừa có Công văn 3064 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc này.

3 tháng trước

Quy hoạch sử dụng đất theo nguyên tắc thị trường, gắn với hạ tầng giao thông

Để giải quyết tình trạng chưa đồng bộ quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, hạ tầng kinh tế - xã hội, các chuyên gia nhận định Việt Nam cần quy hoạch sử dụng đất tích hợp theo phương pháp tiếp cận cảnh quan, dựa vào hệ sinh thái; quy hoạch các trung tâm đô thị và đô thị vệ tinh theo nguyên tắc thị trường, gắn với hạ tầng giao thông; lồng ghép kinh tế tuần hoàn vào quy hoạch sử dụng đất...