Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn"

khoảng 1 năm trước

70% mặt bằng cao tốc Bắc – Nam được Quảng Ngãi bàn giao

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành công văn đôn đốc tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn năm 2022 các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình dường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 gửi các địa phương có dự án đi qua.

8 tháng trước

Tập đoàn Đèo Cả sẽ tham gia đấu thầu các dự án sân bay, đường sắt, cao tốc khoảng 26.000 tỷ

Đèo Cả cho biết, giai đoạn 2023 - 2025, công ty sẽ tham gia đấu thầu các dự án sân bay, đường sắt, cao tốc với tổng mức đầu tư khoảng 26.000 tỷ đồng. Trong đó, Đèo Cả dự kiến tham gia khoảng 11.500 tỷ đồng giá trị hợp đồng xây lắp.

8 tháng trước

Tập đoàn Đèo Cả sẽ tham gia đấu thầu các dự án sân bay, đường sắt, cao tốc khoảng 26.000 tỷ

Đèo Cả cho biết, giai đoạn 2023 - 2025, công ty sẽ tham gia đấu thầu các dự án sân bay, đường sắt, cao tốc với tổng mức đầu tư khoảng 26.000 tỷ đồng. Trong đó, Đèo Cả dự kiến tham gia khoảng 11.500 tỷ đồng giá trị hợp đồng xây lắp.