Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "cổ phiếu DCM"

3 tháng trước

Đạm Cà Mau (DCM): Đặt nhiều kỳ vọng vào quý 4

Theo KIS, CTCP Đạm Cà Mau (DCM - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu đạt 3.307 tỷ đồng (tăng 83% so với cùng kỳ, giảm 19% so với quý trước), lợi nhuận sau thuế đạt 731 tỷ đồng (tăng 95% so với cùng kỳ, giảm 30% so với quý trước).

3 tháng trước

Đạm Cà Mau (DCM): Đặt nhiều kỳ vọng vào quý 4

Theo KIS, CTCP Đạm Cà Mau (DCM - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu đạt 3.307 tỷ đồng (tăng 83% so với cùng kỳ, giảm 19% so với quý trước), lợi nhuận sau thuế đạt 731 tỷ đồng (tăng 95% so với cùng kỳ, giảm 30% so với quý trước).

khoảng 1 năm trước

Cập nhật cổ phiếu DCM: Lợi nhuận quý 1/2021 có thể đột biến nhờ giá phân bón tăng mạnh

Theo VDSC, giá khí đầu vào sản xuất đạm đang phục hồi nhanh nhưng nhờ tỷ trọng chi phí khí trong giá thành của Đạm Cà Mau (DCM) không quá cao, tác động bất lợi sẽ được giới hạn một phần. Ở đầu ra, giá bán phân ure đã tăng rất mạnh theo đà tăng của giá thế giới do thiếu nguồn cung từ Trung Quốc trong khi nhu cầu sản xuất nông sản toàn cầu đang trở lại nhanh chóng.

2 năm trước

Cập nhật cổ phiếu DCM: Cổ phiếu có cổ tức hấp dẫn dù triển vọng giá dầu đầu vào gia tăng

Theo báo cáo phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), VCSC nâng khuyến nghị cho CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) từ KHẢ QUAN lên MUA trong khi tăng giá mục tiêu thêm khoảng 8%, khi chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận năm 2020/2021 thêm 26%/7%, cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2021 và tỷ lệ WACC giảm 1 điểm phần trăm.