Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "CTCP kinh doanh chế biến thuỷ sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt"

10 tháng trước

BIDV rao bán khoản nợ gần 900 tỷ đồng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

BIDV ra thông báo đấu giá khoản nợ của hàng loạt doanh nghiệp xuất nhập khẩu, giá trị khoản nợ lên đến gần 874 tỷ đồng.