Sự kiện hot
Tag
7 kết quả

Tin tức về "CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn"

2 năm trước

Cổ phiếu BSR: Dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng biên dầu nhiên liệu bay và biên dầu diesel

Theo báo cáo phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), VCSC nâng khuyến nghị từ KÉM KHẢ QUAN lên PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) trong khi tăng giá mục tiêu thêm khoảng 32%.

2 năm trước

BSR điều chỉnh giảm 30% kế hoạch doanh thu

Doanh nghiệp điều chỉnh giảm tổng doanh thu hợp nhất 30% xuống còn 56.663 tỷ đồng, giảm hơn 45% so với con số của năm 2019.

2 năm trước

BSR điều chỉnh giảm 30% kế hoạch doanh thu

Doanh nghiệp điều chỉnh giảm tổng doanh thu hợp nhất 30% xuống còn 56.663 tỷ đồng, giảm hơn 45% so với con số của năm 2019.

khoảng 1 năm trước

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR): Ảnh hưởng của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đang bùng phát

MBS cho biết, nhà máy hoạt động ổn định với hiệu suất trung bình 105% công suất thiết kế: Trong 6 tháng đầu năm 2021, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nhờ thị trường tiêu thụ sản phẩm thuận lợi cùng với năng lực sản xuất nhà máy đạt 105% công suất, sản lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ lần lượt đạt 3,45 và 3,43 triệu tấn, hoàn thành 53% kế hoạch cả năm.

khoảng 1 năm trước

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR): Ảnh hưởng của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đang bùng phát

MBS cho biết, nhà máy hoạt động ổn định với hiệu suất trung bình 105% công suất thiết kế: Trong 6 tháng đầu năm 2021, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nhờ thị trường tiêu thụ sản phẩm thuận lợi cùng với năng lực sản xuất nhà máy đạt 105% công suất, sản lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ lần lượt đạt 3,45 và 3,43 triệu tấn, hoàn thành 53% kế hoạch cả năm.

5 tháng trước

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR): Kết quả kinh doanh ấn tượng trong điều kiện thuận lợi

Theo PHS, trong nửa đầu năm đầu tiên kết thúc vào ngày 30/6/2022, doanh thu thuần của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR – UPCoM) đạt 87,2 nghìn tỷ đồng (tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 12,4 nghìn tỷ đồng (tăng 253%), vượt qua mức dự báo của PHS cho cả năm nay.

5 tháng trước

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR): Kết quả kinh doanh ấn tượng trong điều kiện thuận lợi

Theo PHS, trong nửa đầu năm đầu tiên kết thúc vào ngày 30/6/2022, doanh thu thuần của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR – UPCoM) đạt 87,2 nghìn tỷ đồng (tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 12,4 nghìn tỷ đồng (tăng 253%), vượt qua mức dự báo của PHS cho cả năm nay.