Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau"

2 năm trước

Cập nhật cổ phiếu DCM: Cổ phiếu có cổ tức hấp dẫn dù triển vọng giá dầu đầu vào gia tăng

Theo báo cáo phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), VCSC nâng khuyến nghị cho CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) từ KHẢ QUAN lên MUA trong khi tăng giá mục tiêu thêm khoảng 8%, khi chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận năm 2020/2021 thêm 26%/7%, cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2021 và tỷ lệ WACC giảm 1 điểm phần trăm.

khoảng 1 tháng trước

Phân bón Cà Mau (DCM): Kết quả kinh doanh đạt mốc cao nhất từ khi nhà máy đi vào hoạt động:

Theo MBS, tổng doanh thu cả năm 2022 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM - sàn HOSE) dự báo đạt 14.258 tỷ đồng, tăng 44,5% so với 2021 và bằng 157% kế hoạch 2022 (do kế hoạch xây dựng từ cuối năm 2021 và không điều chỉnh lại dù giá bán phân bón tăng mạnh).

khoảng 1 tháng trước

Phân bón Cà Mau (DCM): Kết quả kinh doanh đạt mốc cao nhất từ khi nhà máy đi vào hoạt động:

Theo MBS, tổng doanh thu cả năm 2022 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM - sàn HOSE) dự báo đạt 14.258 tỷ đồng, tăng 44,5% so với 2021 và bằng 157% kế hoạch 2022 (do kế hoạch xây dựng từ cuối năm 2021 và không điều chỉnh lại dù giá bán phân bón tăng mạnh).