Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "giá trị cây chè"

3 tháng trước

Thái Nguyên: Huyện Đồng Hỷ nâng cao giá trị sản phẩm chè Văn Hán vươn xa

Từng là xã nghèo của huyện Đồng Hỷ nhưng những năm gần đây đời sống kinh tế - xã hội ở Văn Hán ngày càng khấm khá. Trong đó, chè được lựa chọn là cây trồng mũi nhọn, đem lại phần lớn thu nhập cho người dân.

3 tuần trước

Thái Nguyên: Huyện Đại Từ nâng cao giá trị cây chè thành cây trồng chủ lực phát triển kinh tế

Trong những năm gần đây trên địa bàn huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã đẩy mạnh hỗ trợ các hợp tác xã (HTX), nông hộ trên địa bàn hoàn thiện quy trình sản xuất an toàn, ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật, từng bước hình thành quy trình sản xuất theo chuỗi giá trị cho hơn 6.600ha chè. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa giá trị cây trồng chủ lực của địa phương mang lại hiệu quả kinh tế cao.