Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Khu Di tích K9"

khoảng 1 năm trước

Khu di tích lịch sử K9 - Nơi Bác Hồ từng sinh sống và làm việc

Khu di tích lịch sử K9 là một địa điểm lịch sử đặc biệt, nơi đây có ghi lại nhiều dấu ấn gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây từng được Người ghé thăm và làm việc trong khoảng thời gian 1957 - 1959, không chỉ vậy công trình cũng từng được sử dụng để giữ gìn thi hài Bác trong một khoảng thời gian dài trước khi hoàn thành quá trình xây dựng Lăng Chủ tịch.

khoảng 1 năm trước

Khu di tích lịch sử K9 - Nơi Bác Hồ từng sinh sống và làm việc

Khu di tích lịch sử K9 là một địa điểm lịch sử đặc biệt, nơi đây có ghi lại nhiều dấu ấn gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây từng được Người ghé thăm và làm việc trong khoảng thời gian 1957 - 1959, không chỉ vậy công trình cũng từng được sử dụng để giữ gìn thi hài Bác trong một khoảng thời gian dài trước khi hoàn thành quá trình xây dựng Lăng Chủ tịch.