Sự kiện hot
Tag
14 kết quả

Tin tức về "kinh tế số"

8 tháng trước

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu bằng kinh tế số

Kinh tế số đem lại cơ hội để nâng cao năng lực và tăng cường năng suất cho nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tạo ra những bước tiến đột phá về giá trị.

8 tháng trước

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu bằng kinh tế số

Kinh tế số đem lại cơ hội để nâng cao năng lực và tăng cường năng suất cho nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tạo ra những bước tiến đột phá về giá trị.

khoảng 1 năm trước

Những tín hiệu tích cực đối với quản lý thuế thương mại điện tử xuyên biên giới

Là hệ quả tất yếu của tiến trình chuyển đổi số, ngay khi xuất hiện, các chính sách phục vụ công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới đã được kịp thời ban hành, đảm bảo động viên đầy đủ nguồn lực phát sinh từ lĩnh vực này cho NSNN. Với các chính sách đồng bộ, công khai minh bạch và áp dụng công nghệ hiện đại, các giải pháp quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế số tại Việt Nam.

khoảng 1 năm trước

Chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng xanh

Chuyển đổi số là thời cơ cho Việt Nam đột phá trở thành một quốc gia phát triển. Tuy nhiên, để chuyển đổi số nhanh, thông minh và xanh hơn, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra. Đó là các vấn đề về quyết tâm chính trị, hành lang pháp lý, nguồn nhân lực và hạ tầng số.

9 tháng trước

Doanh nghiệp nhà nước đứng trước cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, mở ra cơ hội chưa từng có cho các quốc gia, địa phương, doanh nghiệp trên thế giới vượt lên trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giúp các chính phủ hoạt động hiệu quả, hiệu lực và minh bạch hơn.

9 tháng trước

Doanh nghiệp nhà nước đứng trước cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, mở ra cơ hội chưa từng có cho các quốc gia, địa phương, doanh nghiệp trên thế giới vượt lên trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giúp các chính phủ hoạt động hiệu quả, hiệu lực và minh bạch hơn.

5 tháng trước

Thương mại điện tử và kinh tế số tại Việt Nam - Điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội

Ngày 21/11, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Thương mại điện tử và kinh tế số ngành Công Thương năm 2023 do Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số tổ chức một sự kiện quan trọng để đánh giá và chia sẻ về tình hình phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số.

5 tháng trước

Thương mại điện tử và kinh tế số tại Việt Nam - Điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội

Ngày 21/11, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Thương mại điện tử và kinh tế số ngành Công Thương năm 2023 do Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số tổ chức một sự kiện quan trọng để đánh giá và chia sẻ về tình hình phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số.

2 năm trước

Tìm giải pháp phục hồi kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành chè trong nền kinh tế số

Trong bối cảnh mới, các doanh nghiệp cần hỗ trợ tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp giúp doanh nghiệp ngành Chè phục hồi kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ thúc đẩy liên kết, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chè trong nền kinh tế số.

khoảng 1 năm trước

Bộ Công Thương: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1971/QĐ-BCT về Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định số 1968/-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030”.

7 tháng trước

Việt Nam có nền tảng phát triển kinh tế số mạnh mẽ, nhưng kỹ năng số còn hạn chế

Việt Nam sở hữu một nền tảng mạnh để phát triển kinh tế số với tỷ lệ người dân sử dụng Internet cao, nhưng vẫn còn một số thách thức cần giải quyết, bao gồm kỹ năng số và hạ tầng.

7 tháng trước

Việt Nam có nền tảng phát triển kinh tế số mạnh mẽ, nhưng kỹ năng số còn hạn chế

Việt Nam sở hữu một nền tảng mạnh để phát triển kinh tế số với tỷ lệ người dân sử dụng Internet cao, nhưng vẫn còn một số thách thức cần giải quyết, bao gồm kỹ năng số và hạ tầng.

khoảng 1 tháng trước

Dự kiến doanh thu từ các sàn thương mại trực tuyến Việt Nam tăng trưởng mạnh trong năm 2024

Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 2023 do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số công bố cho thấy, thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam trong những năm qua ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ.

khoảng 1 tháng trước

Dự kiến doanh thu từ các sàn thương mại trực tuyến Việt Nam tăng trưởng mạnh trong năm 2024

Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 2023 do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số công bố cho thấy, thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam trong những năm qua ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ.