Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "máy tạo nước Hydrogen"

4 tháng trước

Tập đoàn Mall OK - Hành trình lan tỏa nguồn nước Hydrogen giàu ion kiềm sạch

Theo báo cáo của Kantar năm 2021, người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng đặt ưu tiên về sức khỏe lên hàng đầu. Bên cạnh đầu tư chứng khoán, bất động sản, người Việt đang có xu hướng đầu tư vào lĩnh vực sức khỏe. Trong đó, các sản phẩm liên quan đến nhu cầu thiết yếu của con người như máy lọc nước và không khí ngày càng được quan tâm.

4 tháng trước

Tập đoàn Mall OK - Hành trình lan tỏa nguồn nước Hydrogen giàu ion kiềm sạch

Theo báo cáo của Kantar năm 2021, người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng đặt ưu tiên về sức khỏe lên hàng đầu. Bên cạnh đầu tư chứng khoán, bất động sản, người Việt đang có xu hướng đầu tư vào lĩnh vực sức khỏe. Trong đó, các sản phẩm liên quan đến nhu cầu thiết yếu của con người như máy lọc nước và không khí ngày càng được quan tâm.