Sự kiện hot
Tag
23 kết quả

Tin tức về "mục tiêu doanh thu"

3 năm trước

PHS: GVR đặt mục tiêu doanh thu đạt 26,9 tỷ đồng trong năm 2021

Năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) đặt mục tiêu tổng doanh thu (bao gồm doanh thu thuần, doanh thu tài chính và lợi nhuận) đạt 26,9 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4,6 nghìn tỷ đồng.

12 tháng trước

Viglacera đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 15.750 tỷ đồng

Viglacera đặt mục tiêu năm 2023 với chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.750 tỷ đồng, tăng 7,93% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.210 tỷ đồng, giảm 47,51% so với kết quả năm ngoái.

12 tháng trước

Viglacera đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 15.750 tỷ đồng

Viglacera đặt mục tiêu năm 2023 với chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.750 tỷ đồng, tăng 7,93% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.210 tỷ đồng, giảm 47,51% so với kết quả năm ngoái.

12 tháng trước

Trong năm 2023 CEO Group đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn C.E.O (mã CEO) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ, sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế 315 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ (năm 2022 CEO lãi 310 tỷ đồng).

12 tháng trước

Trong năm 2023 CEO Group đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn C.E.O (mã CEO) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ, sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế 315 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ (năm 2022 CEO lãi 310 tỷ đồng).

8 tháng trước

Hải Phát Invest lên kế hoạch lãi 120 tỷ năm 2023

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 dự kiến tổ chức ngày 21/10 sắp tới với  kế hoạch lãi 120 tỷ năm 2023.

8 tháng trước

Hải Phát Invest lên kế hoạch lãi 120 tỷ năm 2023

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 dự kiến tổ chức ngày 21/10 sắp tới với  kế hoạch lãi 120 tỷ năm 2023.

6 tháng trước

Hết 11 tháng PV Power đã thực hiện được 90% mục tiêu doanh thu năm

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 với tổng sản lượng điện ước tính đạt gần 1,18 tỷ kWh và doanh thu khoảng 2.460 tỷ đồng, giảm lần lượt 19% và 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

6 tháng trước

Hết 11 tháng PV Power đã thực hiện được 90% mục tiêu doanh thu năm

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 với tổng sản lượng điện ước tính đạt gần 1,18 tỷ kWh và doanh thu khoảng 2.460 tỷ đồng, giảm lần lượt 19% và 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

5 tháng trước

Tháng 11/2023 PNJ ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 3.111 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 11 và luỹ kế 11 tháng trong năm 2023. Riêng tháng 11, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.111 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế theo đó tăng 31% lên mức 199 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 9 tháng.

5 tháng trước

Tháng 11/2023 PNJ ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 3.111 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 11 và luỹ kế 11 tháng trong năm 2023. Riêng tháng 11, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.111 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế theo đó tăng 31% lên mức 199 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 9 tháng.

2 tháng trước

MWG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 125.000 tỷ đồng trong năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã ck: MWG) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, mục tiêu trong năm 2024 đạt doanh thu 125.000 tỷ đồng.

2 tháng trước

MWG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 125.000 tỷ đồng trong năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã ck: MWG) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, mục tiêu trong năm 2024 đạt doanh thu 125.000 tỷ đồng.

2 tháng trước

Năm 2024 Traphaco đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.485 tỷ đồng

Theo tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, HĐQT Công ty cổ phần Traphaco (mã chứng khoán: TRA) đặt mục tiêu năm nay ghi nhận doanh thu thuần 2.485 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước.

2 tháng trước

Năm 2024 Traphaco đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.485 tỷ đồng

Theo tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, HĐQT Công ty cổ phần Traphaco (mã chứng khoán: TRA) đặt mục tiêu năm nay ghi nhận doanh thu thuần 2.485 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước.

11 tháng trước

Đèo Cả đặt kế hoạch doanh thu năm 2023 đạt 6.700 tỷ đồng

Ngày 20/6 vừa qua, CTCP Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và cho biết đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm nay tăng 50% so với cùng kỳ, đạt hơn 6.700 tỷ đồng.

11 tháng trước

Đèo Cả đặt kế hoạch doanh thu năm 2023 đạt 6.700 tỷ đồng

Ngày 20/6 vừa qua, CTCP Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và cho biết đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm nay tăng 50% so với cùng kỳ, đạt hơn 6.700 tỷ đồng.

4 tháng trước

WinCommerce đặt mục tiêu doanh thu đạt 34.000 tỷ đồng trong năm 2024

WinCommerce (WCM), đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng WinMart, WinMart+ và WIN, đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần từ 32.500 tỷ đồng đến 34.000 tỷ đồng trong năm 2024, tăng từ 8% đến 13% so với cùng kỳ năm trước.

4 tháng trước

WinCommerce đặt mục tiêu doanh thu đạt 34.000 tỷ đồng trong năm 2024

WinCommerce (WCM), đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng WinMart, WinMart+ và WIN, đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần từ 32.500 tỷ đồng đến 34.000 tỷ đồng trong năm 2024, tăng từ 8% đến 13% so với cùng kỳ năm trước.

3 tháng trước

GELEX Electric (GEE) đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gần 20% so với thực hiện 2023

Cụ thể, theo tài liệu vừa công bố, năm 2024, GELEX Electric đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 18.381 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.158 tỷ đồng, tăng lần lượt là 10,7% và 19,7%% so với thực hiện năm 2023.

3 tháng trước

GELEX Electric (GEE) đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gần 20% so với thực hiện 2023

Cụ thể, theo tài liệu vừa công bố, năm 2024, GELEX Electric đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 18.381 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.158 tỷ đồng, tăng lần lượt là 10,7% và 19,7%% so với thực hiện năm 2023.

3 tháng trước

Năm 2024 Sợi Thế Kỷ (STK) đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.103 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã cổ phiếu STK - sàn HoSE) vừa công bố các tài liệu liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đặt mục tiêu lãi ròng năm nay cao hơn gấp 4 lần so với năm 2023.

3 tháng trước

Năm 2024 Sợi Thế Kỷ (STK) đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.103 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã cổ phiếu STK - sàn HoSE) vừa công bố các tài liệu liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đặt mục tiêu lãi ròng năm nay cao hơn gấp 4 lần so với năm 2023.