Sự kiện hot
2 tháng trước

MWG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 125.000 tỷ đồng trong năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã ck: MWG) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, mục tiêu trong năm 2024 đạt doanh thu 125.000 tỷ đồng.

Thế Giới Di Động mất nguồn tiền lớn khi hàng chục triệu cổ phiếu bị “xả”  hàng
MWG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 125.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Theo đó, trong năm 2024, Thế Giới Di Động đặt kế hoạch doanh thu 125.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.400 tỷ đồng, tăng 13,29 lần so với thực hiện trong năm 2023.

Về phương hướng kinh doanh, trong năm tài chính 2024, Công ty sẽ thực hiện tái cấu trúc toàn diện “giảm lương – tăng chất” để tăng cường sức mạnh nội tại, sẵn sàng bứt phá cho giai đoạn tăng trưởng bền vững.

Đối với chuỗi Thế giới Di động (bao gồm cả Topzone) và Điện máy Xanh, nhóm này tiếp tục là trụ cột đóng góp khoảng 65% doanh thu và mang lại lợi nhuận chính cho Công ty trong năm 2024. Trong đó, Công ty sẽ nỗ lực duy trì tổng doanh thu nhờ tối ưu mạng lưới cửa hàng, tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng phục vụ để tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ, khai thác cơ hội và gia tăng thị phần ở những ngành hàng/nhãn hàng/phân khúc còn tiềm năng; ngoài ra, Công ty sẽ cải thiện hiệu suất kinh doanh và lợi nhuận tuyệt đối.

Đối với chuỗi Bách hoá Xanh, chuỗi dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh thu, chuỗi sẽ tăng trưởng doanh thu hai chữ số, gia tăng thị phần và bắt đầu mang lại lợi nhuận từ năm 2024.

MWG cho biết năm 2024, An Khang có thể bước vào giai đoạn mở rộng nếu vận hành ốn định, có hiệu quả và xây dựng được mô hình kinh doanh thành công.

Về chuỗi AVAKids - bán lẻ sản phẩm mẹ và bé dự kiến tăng trưởng doanh thu hai chữ số, gia tăng thị phần và đạt điểm hòa vốn trước 31/12/2024.

Chuỗi AVAKids sẽ không chú trọng mở rộng điểm bán, các cửa hàng đóng vai trò là điểm trưng bày và giới thiệu hàng hóa đồng thời tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh bán hàng qua kênh online.

Cuối cùng là chuỗi EraBlue - bán lẻ sản phẩm công nghệ và điện máy tại Indonesia dự kiến tăng trưởng doanh thu hai chữ số, gia tăng thị phần, trở thành nhà bán lẻ điện máy số 1 tại Indonesia trong năm 2024.

Năm nay, EraBlue sẽ hoàn thiện mô hình kinh doanh để sẵn sàng mở rộng, có thể mở mới cửa hàng có chọn lọc để đảm bảo hiệu quả và tiếp tục tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ.

Bên cạnh đó, EraBlue sẽ tìm kiếm cơ hội gia tăng lợi nhuận thông qua đa dạng hóa danh mục sản phẩm và đẩy mạnh sản lượng bán hàng, xây dựng lợi thế cạnh tranh là dịch vụ vượt trội.

MWG kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng doanh số online và ước tính tỷ trọng đóng góp của online trên doanh thu của các ngành hàng công ty đang kinh doanh từ 5% đến 30% tùy thuộc vào đặc tính của từng ngành hàng.

Ngoài ra, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 5% (500 đồng/cp) trong năm 2024. Tổng số tiền dự chi là hơn 730 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng lên phương án phát hành cổ phiếu cho ban điều hành và các cán bộ quản lý chủ chốt của MWG và công ty con dựa trên kết quả kinh doanh năm 2024 (ESOP 2024).

Lợi nhuận giảm gần 100%, Thế giới Di động giải trình thế nào?

Về phân phối lợi nhuận, công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 5% (tương ứng mỗi cổ phiếu chi trả 500 đồng). Thời gian chi trả dự kiến trong năm 2024. 

Về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (ESOP), Thế giới Di động trình cổ đông tỷ lệ phát hành tối đa 2% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong năm 2025.

Trong đó, nếu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận dưới 110% sẽ không phát hành; nếu tỷ lệ hoàn thành 120% so với kế hoạch sẽ phát hành với tỷ lệ 1,5%; và nếu tỷ lệ hoàn thành 140%, Công ty sẽ phát hành tỷ lệ 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Đặc biệt, Thế giới Di động trình cổ đông sẽ sử dụng tối đa 100 tỷ đồng để mua lại cổ phiếu đang lưu hành, giảm vốn điều lệ, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến triển khai trong năm 2024. Trong đó, Công ty sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, giá mua … phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thị trường.

Tiến Hoàng/KTĐU

Từ khóa: