Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "Ngành phân bón"

4 tháng trước

Ngành phân bón: Sản lượng xuất khẩu phục hồi

Theo KIS, trong tháng 9, tổng sản lượng phân bón xuất khẩu đạt 190.000 tấn (tăng 61% so với tháng trước và tăng 116% so với cùng kỳ năm ngoái), tương đương 108 triệu USD (tăng 52% so với tháng trước và tăng 184% so với cùng kỳ năm ngoái).

4 tháng trước

Ngành phân bón: Sản lượng xuất khẩu phục hồi

Theo KIS, trong tháng 9, tổng sản lượng phân bón xuất khẩu đạt 190.000 tấn (tăng 61% so với tháng trước và tăng 116% so với cùng kỳ năm ngoái), tương đương 108 triệu USD (tăng 52% so với tháng trước và tăng 184% so với cùng kỳ năm ngoái).

3 tháng trước

Ngành phân bón: Lợi nhuận phân hóa trong quý III/2022

Theo VDSC, kết quả kinh doanh quý III/2022 phân hóa với DPM, DCM tăng trưởng trong khi BFC giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận các công ty nhiều khả năng đạt đỉnh trong nửa đầu năm.