Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Những con số biết nói"

4 tháng trước

Dấu ấn 2021: Những con số biết nói của Trường tiểu học I-sắc Niu-tơn

1550 giải thưởng các cấp trong Lễ tổng kết năm học vào tháng 7/ 2021 vừa qua của trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn có thể nói là một năm học thành công của thầy và trò nhà trường. Những thành tích xuất sắc tại các kì thi đã nói lên nỗ lực của thầy trò và kết quả của chương trình giáo dục Quốc tế chất lượng, đặc biệt là chương trình Toán và Khoa học bằng tiếng Anh có chiều sâu và tính học thuật cao.

4 tháng trước

Dấu ấn 2021: Những con số biết nói của Trường tiểu học I-sắc Niu-tơn

1550 giải thưởng các cấp trong Lễ tổng kết năm học vào tháng 7/ 2021 vừa qua của trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn có thể nói là một năm học thành công của thầy và trò nhà trường. Những thành tích xuất sắc tại các kì thi đã nói lên nỗ lực của thầy trò và kết quả của chương trình giáo dục Quốc tế chất lượng, đặc biệt là chương trình Toán và Khoa học bằng tiếng Anh có chiều sâu và tính học thuật cao.