Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Nova Consumer"

4 tháng trước

Nova Consumer chuẩn bị IPO

Nova Consumer là một trong những thành viên của hệ sinh thái NovaGroup, bên cạnh những thành viên khác như Novaland (HOSE: NVL), Nova Service…

4 tháng trước

Nova Consumer chuẩn bị IPO

Nova Consumer là một trong những thành viên của hệ sinh thái NovaGroup, bên cạnh những thành viên khác như Novaland (HOSE: NVL), Nova Service…