Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Quốc hội bầu tân Chủ tịch nước"

khoảng 1 năm trước

Hôm nay, Quốc hội bầu tân Chủ tịch nước

Hôm nay, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu tân Chủ tịch nước và sau đó tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức.