Sự kiện hot
Tag
8 kết quả

Tin tức về "sản xuất điện"

khoảng 1 năm trước

Nhiệt Phả Lại (PPC): Lợi nhuận chủ yếu từ cổ tức công ty liên kết

Theo VDSC, quý 4/2021, doanh thu và LNST của PPC lần lượt đạt 539 tỷ đồng và 64 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất điện kém do máy móc hư hỏng.

khoảng 1 năm trước

Nhiệt Phả Lại (PPC): Lợi nhuận chủ yếu từ cổ tức công ty liên kết

Theo VDSC, quý 4/2021, doanh thu và LNST của PPC lần lượt đạt 539 tỷ đồng và 64 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất điện kém do máy móc hư hỏng.

2 năm trước

8 tháng đầu năm, NT2 ước lãi trước thuế đạt 294 tỷ đồng

Riêng tháng 8, sản lượng điện giảm 53% về gần 155 triệu kWH, ứng với 42% kế hoạch tháng. Doanh thu bán điện bằng 71% chỉ tiêu tháng, tương đương 438 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Song lợi nhuận trước thuế vẫn vượt 78% kế hoạch, ước đạt 56 tỷ đồng.

2 năm trước

8 tháng đầu năm, NT2 ước lãi trước thuế đạt 294 tỷ đồng

Riêng tháng 8, sản lượng điện giảm 53% về gần 155 triệu kWH, ứng với 42% kế hoạch tháng. Doanh thu bán điện bằng 71% chỉ tiêu tháng, tương đương 438 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Song lợi nhuận trước thuế vẫn vượt 78% kế hoạch, ước đạt 56 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Dòng tiền hoạt động kinh doanh ổn định và cổ tức hấp dẫn

Theo KBSV, doanh thu thuần 2022 của CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đạt 8.786 tỷ đồng (tăng 42,9% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 729 tỷ đồng, tương đương 156% kế hoạch năm. Luỹ kế 12 tháng 2022, sản lượng điện thương phẩm đạt 4.065 triệu kWh (tăng trưởng 27,2%). Sản lượng Qc cả năm đạt 3.473,23 triệu kWh, chiếm khoảng 85% sản lượng điện thương phẩm của NT2. Kết quả tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu điện phục hồi tại khu vực miền Nam.

khoảng 1 năm trước

Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Dòng tiền hoạt động kinh doanh ổn định và cổ tức hấp dẫn

Theo KBSV, doanh thu thuần 2022 của CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đạt 8.786 tỷ đồng (tăng 42,9% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 729 tỷ đồng, tương đương 156% kế hoạch năm. Luỹ kế 12 tháng 2022, sản lượng điện thương phẩm đạt 4.065 triệu kWh (tăng trưởng 27,2%). Sản lượng Qc cả năm đạt 3.473,23 triệu kWh, chiếm khoảng 85% sản lượng điện thương phẩm của NT2. Kết quả tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu điện phục hồi tại khu vực miền Nam.

8 tháng trước

Sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO3 trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 51,09% kế hoạch

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, sản lượng điện của tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, HoSE: PGV) đạt 16.467 triệu kWh, tương đương 104% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 51,09% kế hoạch năm 2023.

8 tháng trước

Sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO3 trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 51,09% kế hoạch

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, sản lượng điện của tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, HoSE: PGV) đạt 16.467 triệu kWh, tương đương 104% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 51,09% kế hoạch năm 2023.